Sveriges Byggindustrier

Brist på ingenjörer hotar bromsa framtidens samhällsbyggande

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:17 CET

En stor utmaning för företag i samhällsbyggnadssektorn är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Därför satsar nu nätverket Samhällsbyggarna på att marknadsföra sektorns många yrken och utbildningar. Tillsammans med studenter och unga yrkesverksamma kommer de att vara på plats på SACO-mässan, som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 3-4 december.

Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Många spännande arbeten finns, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Personalbrist hotar, trots det osäkra konjunkturläget, och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar.

– Stockholm och Mälardalen fortsätter att växa och tillgång på välutbildad arbetskraft för samhällsbyggandet är en förutsättning för att klara denna positiva utveckling, säger Pär Bönnestig, kompetensförsörjning och kommunikation, VVS Företagen.

Minst 70 000 gymnasieelever väntas besöka vinterns sju gymnasie- och studentmässor runt om i landet. Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket medverkar gemensamt.

– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis högskole-/civilingenjör, arkitekt eller VVS-tekniker, säger Pär Bönnestig.
Samtliga intresseorganisationers medlemsföretag, samt ett antal av nätverkets organisationer, strävar aktivt efter att vara attraktiva arbetsgivare och kunna möta ungdomars höga förväntningar.

– Vi måste bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Saga Hellberg, kompetensförsörjning och kommunikation, Svensk Teknik och Design.

Montern B10:31 bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och YH-utbildningar.

För ytterligare information:
Pär Bönnestig, VVS Företagen, 0709-62 75 09
Saga Hellberg, Svensk Teknik och Design, 0708-20 55 88

Om Samhällsbyggarna
Samhällsbyggarna - organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad. Läs mer på: www.youcreate.se.