Sida

Brist på jämställdhet gör världen fattig

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:06 CEST

Insatser för jämställdhet mellan kvinnor och män är avgörande om världen ska kunna nå FN:s millenniemål om att avskaffa fattigdomen. Jämställdhet ökar tillgången på resurser, kunskap, hälsa och utbildning för alla. Därmed skapas förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Kvinnor diskrimineras inom arbete, utbildning och politik. De utsätts för stora hälsorisker i samband med sexualitet och barnafödande, och de drabbas hårt av mäns våld. Det framgår av rapporten "Den globala utmaningen – en rapport om utveckling och jämställdhet", som Sida presenterar idag på internationella dagen för utrotning av fattigdom.

– Utvecklingssamarbetet måste inriktas på att stärka kvinnor inom ekonomi, utbildning, hälsa och politik. Om vi missar att ha ett tydligt könsperspektiv riskerar det att främst gynna män eller rentav motverka målet om att avskaffa fattigdomen, säger Maria Norrfalk, Sidas generaldirektör.

Jämställdhetsrapporten är en ny sammanställning av statistik som lyfter fram en rad viktiga framsteg som gjorts under de senaste åren. Men den ger samtidigt en dyster bild av läget och pekar ut en rad områden som måste prioriteras.

• Kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete, och kvinnor arbetar mer än män i nästan alla länder om man räknar med deras obetalda arbete. Dessutom har kvinnor sämre arbetsvillkor och arbetar i större utsträckning i den växande informella sektorn, med otrygga anställningsvillkor.

• Trots att varje utbildningsår för mödrar motsvarar mellan 5 och 10 procent lägre dödstal bland små barn har endast 14 länder vidtagit särskilda åtgärder för att motverka det faktum att många flickor förhindras att gå i skolan.

• Över en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning, och minst 68 000 kvinnor dör på grund av att de genomgått en osäker abort. Bushadministrationen motverkar aktivt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, bland annat med innehållet bistånd som hade kunnat rädda tusentals kvinnoliv.

• Våldet mot kvinnor skördar fler dödsoffer än cancer. Var tredje kvinna kommer att bli misshandlad, i de flesta fallen av sin make eller någon annan hon känner. Minst var femte kvinna i världen kommer att utsättas för våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin livstid.

• Kvinnors andel av ledamöterna i de nationella parlamenten är bara 16 procent i genomsnitt, trots att en ökad könskvotering lett till att kvinnorepresentationen ökat kraftigt i många länder.

Ladda ner rapporten: www.sida.se/jamstalldhetsrapport. För mer information kontakta Sidas presstjänst, 08-698 55 55.