Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Brist på ledarskap i klimatförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 07:33 CEST

Jacob Risberg, klimathandläggare för Svenska kyrkan är i Bonn för att följa klimatförhandlingarna. Foto: Rickard Wolrath/IKON

Idag avslutas klimatförhandlingarna i Bonn. Tyvärr har inte förhandlingarna tagit de nödvändiga stegen mot ett rättvist klimatavtal. Jacob Risberg, klimathandläggare för Svenska kyrkan finns på plats i Bonn.

 - Med nuvarande löften och åtaganden är jorden på väg mot en temperaturökning långt över två grader. Det enda man kommit överens om i Bonn är att man ska samlas igen under hösten för en veckas förhandlingar inför klimattoppmötet i Sydafrika i december, säger Jacob Risberg.

 Det som är slående är bristen på ledarskap. EU och Sverige har visat att ekonomisk utveckling inte behöver innebära ökade utsläpp.  Men de sista åren har EU som helhet tappat initiativförmågan.

 - EU har inte ökat sina åtaganden till 30% utsläppsminskningar eller lovat att skriva på en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, säger Jacob Risberg.

 En annan stor fråga är hur man ska kunna finansiera klimatomställningen. Biståndet ska i första hand användas till fattigdomsbekämpning så det måste till nya pengar, från nya finansieringskällor. Men den svenska delegationen har inte drivit dessa frågor under mötet i Bonn. Klimatåtgärderna i de allra fattigaste länderna riskerar att stanna av efter 2012 eftersom det i dagsläget inte finns några löften om nya pengar.

 - Återigen riskerar vi att hamna i en situation där förtroendeklyftan mellan rika och fattiga länder blir så stor att vi inte kan nå fram till ett globalt avtal i Durban, Sydafrika i december. Det vore förödande för alla de människor som redan nu drabbas hårt av klimatförändringarna, säger Jacob Risberg.

Jacob Risberg är i Bonn till fredag kväll och går att nås på 0768-00 01 60.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.