Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Brist på lok och vagnar skapar stora problem för resenärerna

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2010 10:23 CET

Tack vare god tillgång till bussar och en hög flexibilitet inom bussbranschen får många tågresenärer hjälp när tåget står still.                                                                                    Foto: Vi Resenärer

 

När detta skrivs, måndag kväll den 4 januari,  är SJ:s 17.45 tåg från Stockholm till Mora  två timmar försenat. Det beräknas komma till Mora  23.24, vilket ger en restid på drygt fem och en halv timme och en snitthastighet på drygt 60 kim/tim för de resenärer som åkt hela vägen. Orsaken till förseningen är en lokskada. 

Under de senaste veckorna har alltfler tågresenärer drabbats av förseningar eller inställda tåg på grund av att SJ inte har tillräckligt med funktionsdugliga lok och vagnar. 

I lördags blev 09.45 tåget från Stockholm till Falun en timme sent redan i Stockholm då det saknades driftdugliga vagnar i Hagalund, som är landets största lok- och vagndepå. Resenärer som åkte vidare mot Mora och Grövelsjön fick stora problem då anslutningståget mellan Borlänge och Mora inte väntade in. "Det är SJ:s resenärer och SJ:s problem," svarade kundtjänsten på Tågkompaniet, då vi frågade vad som skulle hända de resenärer som var på väg till norra Dalarna.

Det är inte bara Dalabanans resenärer som drabbas av SJs fordonsbrist. Torsdagen den 17 december påverkades 11 avgångar inom SJ:s trafiknät av problem med lok och vagnar och  tisdagen den 29 december var siffran uppe i 15.

Detta visar ännu en gång att det inte är bristen på spår som är flaskhalsen för en utveckling av tågresandet utan det faktum att driftdugliga lok och vagnar saknas. 

Under perioden januar-november i år svarade tågbolagen och deras fordon för cirka 12 000 förseningstimmar att jämföras med knappt 8 000 timmar som hänfördes till brister i infrastrukturen. Det är klart att så stora problem hos tågbolagen anstränger järnvägsnätet hårt.

Bussbranschen har en betydligt bättre kapacitet än tågbranschen både vad gäller antalet fordon och flexibilitet hos personalen och kan därför nästan alltid ställa upp med ersättningsbussar när tåg ställs in.

En anledning till att det saknas tillräckligt med fordon för att trafikera dagens järnvägsnät är att lok och vagnar inte är skattefinansierad infrastruktur. Det är investeringar som varje tågbolag ska svara för. SJ har vid avregleringen förmånen att få behålla sin fordonspark, vilket ger dem en mycket stark konkurrensfördel. SJ har beställt nya tåg att tas i trafik i höst när avregleringen sista etapp genomförs och samtidigt avslutas en stor upprustning av gamla tåg.

En annan anledning till dagens fordonskris är att underhållet inte verkar fungerar. SJ har lagt ut detta på EuroMaint, som är gamla SJ Maskindivision och som i princip har monopol på underhåll av rälsfordon i vårt land.

En stor aktör på våra banor är länstrafikbolagen som svarar för den regionala och lokala tågtrafiken. De har valt att bilda ett vagnbolag som köper in nya fordon och sedan hyr ut dem till de olika trafikbolagen. Detta bolag gjorde strax före jul en miljardaffär i nya tåg för södra och västra Sverige. Regeringen har missat att skapa samma upplägg för fjärrtrafiken genom att ge affärsverket Statens Järnvägar medel att köpa in fordon och sedan  hyra ut dem till SJ och andra tågbolag.

Vi som väljer tåget får i dagsläget räkna med förseningar och andra problem men att det kan bli bättre i höst när SJ får nya och ombyggda fordon. Men till dess borde SJ ge oss rimlig kompensation vid förseningar genom att återgå till den gamla restidsersättningen samt ge oss en fast kompensation varje gång servicen ombord försämras genom fordonsbyte eller när vi tvingas byta till buss. En önskan till är att tågbolagen ska samarbeta vid trafikstörningar.

Jan-Åke Bosell
Tel 08-7763950

 

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på www.vireser.se och ges av Jan-Åke Bosell, tel 08-7763950.