Sveriges Byggindustrier

Brist på nya ingenjörer hotar bromsa framtidens samhällsbyggande

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 17:00 CET

En stor utmaning för företag i samhällsbyggnadssektorn är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Därför satsar nu nätverket Samhällsbyggarna på att marknadsföra sektorns många yrken och utbildningar. Tillsammans med studenter och unga yrkesverksamma kommer man att vara på plats på Noliamässan som äger rum i Sundsvall på tisdag, den 23 februari.

Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Många spännande arbeten finns, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Personalbrist hotar, trots det osäkra konjunkturläget, och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar.

– Arbetsmarknaden för samhällsbyggare ser ljus ut, både i Sverige och utomlands. Hos vår sektor får du ett fritt jobb som samtidigt är utmanande. Vi erbjuder många olika typer av utmaningar för dig som vill utvecklas, säger Solveig Larsen, kompetensförsörjning och kommunikation, VVS Företagen.

Minst 70 000 gymnasieelever väntas besöka vinterns sju gymnasie- och studentmässor runt om i landet. Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket medverkar gemensamt.

– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis högskole-/civilingenjör, arkitekt eller VVS-tekniker, säger Solveig.

Samtliga intresseorganisationers medlemsföretag, samt ett antal av nätverkets organisationer, strävar aktivt efter att vara attraktiva arbetsgivare och kunna möta ungdomars höga förväntningar.

– Vi måste bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Annika Swärdh, skol- och rekryteringsfrågor, Svensk Energi.

Montern (343) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och utbildningar inom yrkeshögskolan.

För ytterligare information:
Solveig Larsen, VVS-installatörerna, 0709-62 75 10
Annika Swärdh, Svensk Energi, 076-851 30 88

Om Samhällsbyggarna
Samhällsbyggarna - organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad. Läs mer på: www.youcreate.se.