Sveriges Byggindustrier

Brist på nya ingenjörer hotar skapa kortslutning i samhällsbyggandet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 07:28 CET

En stor utmaning för företag i samhällsbyggnadssektorn är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Därför satsar nu nätverket Samhällsbyggarna på att marknadsföra sektorns många yrken och utbildningar. Tillsammans med studenter och unga yrkesverksamma kommer man att vara på plats på Noliamässan som äger rum i Piteå på tisdag, den 16 februari.
Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Många spännande arbeten finns, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Personalbrist hotar, trots det osäkra konjunkturläget, och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar.
– Redan i år behövs hundratals högskole- och civilingenjörer bara inom lantmäteriet, ett behov som naturligtvis är mycket större inom samhällsbyggarsektorn i stort. Behovet kommer dessutom att se likadant ut framöver, säger Lise-Lotte Sjöberg, HR/kompetensförsörjning, Lantmäteriet.
Minst 70 000 gymnasieelever väntas besöka vinterns sju gymnasie- och studentmässor runt om i landet. Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket medverkar gemensamt.
– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis högskole-/civilingenjör, arkitekt eller VVS-tekniker, säger Ulf Pettersson, utbildningschef, EIO.
– Arbetsmarknaden för samhällsbyggare ser ljus ut, både i Sverige och utomlands. Hos vår sektor får du ett fritt jobb som samtidigt är utmanande. Vi erbjuder problemlösningar för dig som vill utvecklas, säger Ulf Pettersson, utbildningschef, EIO.
Samtliga intresseorganisationers medlemsföretag, samt ett antal av nätverkets organisationer, strävar aktivt efter att vara attraktiva arbetsgivare och kunna möta ungdomars höga förväntningar.
– Vi måste bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Lise-Lotte Sjöberg.
Montern (115) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och utbildningar inom yrkeshögskolan.
För ytterligare information:
Lise-Lotte Sjöberg, Lantmäteriet, 0703-91 98 19
Ulf Pettersson, EIO, 0706-32 88 98
Samhällsbyggarna - Organisationerna Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO,
Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, STD Svensk Teknik och Design, VVS Företagen
och Vägverket samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.