Villaägarnas Riksförbund

Brist på småhustomter i många kommuner

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 10:55 CET

En ny undersökning från Villaägarna visar att det står närmare 22 000 hushåll i kommunal tomtkö och att dessa kommuner totalt sålde drygt 700 tomter förra året. Det motsvarar cirka 3 procent av de köande.

Totalt har 185 kommuner deltagit i förbundets landsomfattande tomtköundersökning. I 97 kommuner finns en kommunal tomtkö.

– Vår undersökning visar att efterfrågan på småhustomter är stor runt om i landet. Det är vanligt att flera hundra familjer står i kö och att utbudet av attraktiva tomter är begränsat. Kommunerna måste i de flesta fall göra mer för att möta efterfrågan, säger Daniel Liljeberg chefsekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Kommuner med längst tomtkö
                                                     Privatpersoner                        Sålda tomter
                                                     i kommunal                         av kommunen till
                                                     tomtkö 2012                       privatpersoner 2011
Göteborg                                            2400                                         26
Härryda                                              2000                                         12
Helsingborg                                        1500                                          24
Halmstad                                           1350                                          50
Partille                                               1260                                           9
Varberg                                              1003                                          10
Luleå                                                  944                                           35
Lomma                                               800                                            -
Sigtuna                                               750                                           0
Södertälje                                           670                                            0

Hela undersökningen finns att läsa på Villaägarnas webbplats

För mer information kontakta:
Björn Nordlund, utredare på Villaägarnas Riksförbund: telefon 070-568 11 88
Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarnas Riksförbund: telefon 070-915 44 99

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.