Centrum för Lättläst

Bristande information är också diskriminering!

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:42 CET

Centrum för lättläst har lämnat ett remissvar på Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering.
– Vi välkomnar förslaget och tycker att det är ett viktigt steg för att göra samhället tillgängligt. Men, det saknas ett tydligt uttalande om att tillgänglighet också omfattar skriftlig information. Det är en viktig demokratisk fråga, säger Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst.

Utredningen Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering föreslår att det ska införas ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Centrum för lättläst välkomnar i sitt remissvar förlaget och ser det som ett viktigt steg mot att göra samhället tillgängligt för alla. Utvecklingen går alldeles för långsamt och det är dags att inse att många människor stängs ute från samhället på grund av onödiga hinder.

Bortom fagert tal saknar dock ett tydligt uttalande om att tillgänglighet också omfattar information som till exempel lättläst och klarspråk. Det är viktigt att klargöra att tillgänglighet inte bara avser tekniska och fysiska lösningar, utan i allra högsta grad även språklig tillgänglighet. Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar.

Behovet av lättläst och begriplig information är stort. Omkring en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har lässvårigheter. Därför är det viktigt att man även ser över hur information är formulerad så att alla kan läsa och förstå innehållet. Det är en förutsättning för mänskliga rättigheter och för demokratin.

 

Läs remissvaret i sin helhet på www.lattlast.se.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Bror Tronbacke: direktör Centrum för lättläst, tel: 0702 -20 23 85­­­

Camilla Batal: chef för marknad och kommunikation, tel: 0733-84 92 88