SIF

Bristande ledarskap hotar Sverige som IT-nation

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:45 CEST

Det finns ingen i Sverige i dag som driver IT-utvecklingen framåt.
Det anser sju av tio medarbetare i IT-branschen. Endast tre procent av branschens medarbetare lyfter fram regeringen som viktig för en positiv utveckling av IT-branschen. 37 procent av dem bedömer att Sveriges ställning som IT-nation försämrats de senaste åren, 42 procent ser den som oförändrad och endast 16 procent anser att den förbättrats.

Det visar rapporten ”Framtidens IT-jobb – Kista, Budapest, Bangalore, Peking?” som Sif presenterar i dag. Rapporten bygger på studier av 20 företag och institutioner i Sverige och Indien och en enkät med 1 650 medarbetare i IT-branschen.

I rapporten konstateras att Sverige till delar tappat det tidigare försprånget på IT-området. Den snabba utvecklingen i Indien, Östeuropa och Kina har starkt bidragit till den svaga sysselsättningsutvecklingen i Sverige inom IT.
Rapporten visar att de IT-jobb som flyttas ut från Sverige blir allt mer komplexa. Svenska IT- och telekomföretag ökar sin forskning och utveckling, men bara i lågkostnadsländer. Tjugo av Sveriges största IT- och telekomföretag har redan i dag tusentals anställda som arbetar med forskning och utveckling i dessa länder.

Jakt på lägre kostnader, strävan efter bättre finansiella resultat, men också närhet till marknaden och ökad tillgång på kompetens är exempel på orsaker till jobbflytten enligt rapporten.

– IT-jobben kan bli fler både i Bangalore och Bengtsfors. Men då krävs tillgång på kvalificerad kompetens, förmåga att skapa ett innovativt företagsklimat och inte minst ledarskap, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.
– Företagen måste satsa offensivt på forskning och utveckling. Det svaga teknik- och matematikintresset hos ungdomar måste få stimulans. Förutsättningarna för att skapa unika, svårkopierade högteknologiska produkter måste stimuleras och omställning till nya arbetsuppgifter underlättas. Ett utvecklat samarbete mellan företag och fack och kollektivavtal kan bidra till välbehövlig stabilitet på arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten om Framtidens IT-jobb på www.sif.se