SIF

Bristande mångfald i landets studentkårer

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:33 CEST

En 25-åring som studerar samhällsvetenskapliga ämnen, med liten yrkeserfarenhet, utan barn och högskoleutbildade föräldrar. Så ser en genomsnittlig studentkårsaktiv i ledande ställning ut. Det visar en undersökning som Sif har genomfört av hur mångfalden i ledningen av Sveriges studentkårer ser ut och som presenteras i dag.

Men enligt högskoleverkets senaste årsrapport är en tredjedel av dagens studenter äldre än 30 år. En majoritet av dessa har barn. Andelen som studerar vid högskolor och universitet ökar i alla åldersgrupper över 25.

- Mångfalden måste bli bättre och studentkåren bättre spegla dagens studenter för att kunna företräda allas intressen, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Undersökningen visar att mer än två tredjedelar av de studentkårsaktiva läser samhällsvetenskapliga ämnen trots att de utgör mindre än en tredjedel av den samlade studentgruppen.

- Det finns positiva undantag, men studentkårerna borde se över sin rekrytering och genom ökad mångfald stärka kvaliteten i studentinflytandet, säger Mari-Ann Krantz.

- Kårarbetets former måste förändras. För en yrkesarbetande som bedriver hel- eller deltidsstudier finns inte samma praktiska möjligheter att ta studieuppehåll och arbeta som förtroendevald som för de unga studenterna, säger Mari-Ann Krantz.

19 studentkårer som tillsammans representerar över 200 000 studenter har deltagit i undersökningen.

Läs hela undersökningen på www.sif.se

Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se

Pressjour tel: 08-508 972 02