Konsumentverket

Bristande säkerhet hos spjälsängar

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:36 CET

Konsumentverket har låtit Sveriges Provnings- och forskningsinstitut testa 13 spjälsängar som finns på marknaden. Bara två av tretton testade sängar klarade de fastställda säkerhetskraven medan inte mindre än sex dömdes ut helt.

Det är höga säkerhetskrav som ställs på spjälsängar. Barn är ofta ensamma i sin spjälsäng och den går många gånger i arv till syskon eller säljs vidare. Svag konstruktion, uppstickande stolpar och felaktiga skruvar är de allvarligaste felen. Andra brister som kan orsaka olyckor är stort avstånd mellan spjälorna, för högt högsta läge på botten och bristande monteringsanvisning.

Senast Konsumentverket utförde en marknadskontroll av spjälsängar var för tre år sedan. Även då var resultatet under all kritik. Det är därför överraskande att tillverkare och leverantörer fortsätter att slarva med säkerhetskraven.

- Syftet med årets marknadskontroll var att undersöka hur mycket säkrare spjälsängarna blivit, men resultatet är endast marginellt bättre jämfört med marknadskontrollen från 2003, säger Konsumentverkets expert, Kerstin Csiffàry.

Konsumentverket för en dialog med företagen om hur sängarnas säkerhet ska förbättras.