Miljöpartiet Stockholms stad

Bristande samverkan om barn som far illa

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 11:14 CET

Bristerna är stora i hur skola och förskola samverkar med socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det konstaterar stadens revisorer i sin senaste rapport.

Kritik finns på flera punkter:

  • Socialtjänsten återkopplar ofta inte till förskola och skola efter anmälning.
  • Fristående förskolor och grundskolor ingår endast i liten del i de samverksansstrukturer som finns i stadsdelsnämnderna.

Det går 5 800 barn i fristående förskolor i Stockholm och lika många i fristående grundskolor.

- Det här handlar om att man inte har resurser till att utreda, upptäcka och hjälpa alla barn som lever i utsatta miljöer, säger Stefan Nilsson (MP) gruppledare i Stockholms stad.

- Endast en rejäl upprustning av barn- och ungdomsvården kan göra att man kommer till rätta med bristerna som beskrivs i rapporten.

Miljöpartiet gör i sitt budgetförslag för 2012 förstärkningar av den sociala barn- och ungdomsvården med 60 miljoner kronor.

Det är nu 1,5 år sedan de nya riktlinjerna om samverkan mellan skola och socialtjänst antogs i kommunfullmäktige, men stora förbättringar krävs.

Stefan Nilsson (MP)
Gruppledare, Stockholms stad
Tel: 076 – 122 96 27

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Adam Bergsveen
0761-22 96 57
adam.bergsveen@stockholm.se