Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering utreds

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:23 CEST

Hans Ytterberg, i dag HomO, blir generaldirektör i Regeringskansliet. Ytterberg kommer i Integrations- och jämställdhetsdepartementet främst att utreda och komplettera beslutsunderlaget om bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder som diskriminering. Hans Ytterberg har bred erfarenhet av rättighetsfrågor och frågor om diskriminering. Han arbetar i dag som ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).

Regeringen har i propositionen "Ett starkare skydd mot diskriminering" bedömt frågan som angelägen och kommer nu att komplettera Diskrimineringskommitténs överväganden med ytterligare underlag.

- Tillgänglighet är viktigt - det handlar om mänskliga rättigheter och allas möjligheter till delaktighet, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Kvarvarande frågor som rör tillgänglighet måste klargöras så att vi kan gå vidare med frågan.

I uppdraget ingår att utreda om "underlåtenhet att vidta åtgärder mot bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder" skulle kunna regleras som en form av diskriminering. Förslagen ska avse de samhällsområden som omfattas av regeringens proposition "Ett starkare skydd mot diskriminering" och som i dag inte har en sådan reglering. Att beskriva och analysera vilka konsekvenser det skulle få ingår också i uppdraget.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering (http://www.regeringen.se/sb/d/9756/a/100634)
Läs mer om den nya diskrimineringslagen (http://www.regeringen.se/sb/d/1487/a/96839)