Svenska Riskkapitalföreningen

"Bristen på kommersialisering av forskning och innovationer hindrar Sverige att skapa nya tillväxtbolag och arbetstillfällen"

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:27 CEST

Pressrelease
2005-10-18

Svenska Riskkapitalföreningen deltar på Tekniska Mässan denna vecka med inlägg om Sveriges
innovationspolitik. Föreningen har valt att lyfta fram den stora betydelse som kommersialisering
av forskning och innovationer har för att skapa tillväxt och nya företag.

Föreningens medlemsföretag är med och investerar i alla utvecklingsfaser, från innovation och tidiga
utvecklingsprojekt till större industrisatsningar.

"Vi ser bristen på kommersialisering av forskning och innovationer som ett av Sveriges större problem.
Kommersialisering är en av huvuduppgifterna för våra medlemsföretag när de som aktiva ägare
tillskjuter kompetens, engagemang och ekonomiska resurser.

Förutsättningarna kunde emellertid vara betydligt bättre”, säger Svenska Riskkapitalföreningens VD Tom Berggren.

Parallellt med Tekniska Mässan pågår konferensen Framtidsveckan under tre dagar. Tom Berggren
kommer på Kommersialiseringsdagen, onsdagen 19 oktober, kl 11.30 att hålla en presentation.

Svenska Riskkapitalföreningen har nyligen haft tillfälle att presentera sina förslag inför vid en hearing i riksdagshuset arrangerad av den borgerliga alliansen.

”I receptet för hur Sverige ska få fler tillväxtbolag ingår förslag på ökade incitament för privata
investeringar, en bättre fördelning av de offentliga insatserna och att underlätta för entreprenörer att
starta och driva företag”, säger Tom Berggren.

Svenska Riskkapitalföreningens förslag i korthet:

• Skapa incitament för privata investeringar i onoterade företag med riskkapitalavdrag,
”skogskonto” – dvs. skjuta på kapitalvinstbeskattningen, full kvittningsrätt, skattefrihet efter tre års innehav som i Storbritannien.

• Avskaffa straffbeskattning på entreprenörskap. 3:12-reglerna som ger aktiva ägare och
entreprenörer straffskatt, Lex-Uggla och förmögenhetsskatten flyttar kapital från
Sverige.

• Skapa fungerande organisationsformer för riskkapitalbolag. Reparera handelsbolagslagstiftningen – ge åtminstone samma kapitalvinstbeskattning som i AB:n.
Ge utlänningar rätt att investera i Sverige utan att få fast driftsställe.

• Omfördela finansieringen till både forskning och kommersialisering. Det behövs en bred
och kompletterande offentlig såddfinansiering, t ex genom villkorslån. Nivå: 10 procent
av offentliga forskningsmedel?

VD Tom Berggren finns tillgänglig på Tekniska Mässan onsdagen den 19 oktober, 9.30-13.00.
Mobil: 0708-600 500

Ytterligare upplysningar: Svenska Riskkapitalföreningens informationschef:
Jan Segerfeldt 070-342 4885
Svenska Riskkapitalföreningen
Svenska Riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer aktiva på den svenska riskkapitalbranschen.
Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige samt bland allmänheten sprida kunskap och utbildning samt främja entreprenörskap.
www.svca.se