Reservofficerarna

Bristen på yngre reservofficerare riskerar att försena införandet av Försvarsmaktens insatsorganisation 2014!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:58 CET

Bristen på yngre reservofficerare börjar nu bli besvärande. Nu ser vi resultatet av att Försvarsmakten under en lång följd av år inte grundutbildat nya reservofficerare. Inställda övningar och uteblivna utbildningsinsatser för befintliga reservofficerare gör att förband runt om i landet inte kan bemanna sin insatsorganisation, säger Reservofficerarnas förbundsordförande Jörn Holmgren i ett uttalande med anledning av att Saco presenterat sina framtidsprognoser.

I den nya Försvarsmakten, byggd på frivillighet, så finns det i storleksordningen 2 500 befattningar som ska bemannas av reservofficerare. Antalet reservofficerare under 40 år är inte fler än ca 800. För de som är över 40 så har den eftersatta övningsverksamheten lett till att det krävs omfattande utbildningsinsatser för att man ska kunna ingå i insatsorganisationen.

För att kunna balansera behov och tillgång krävs omfattande insatser nu. De 45 reservspecialistofficerare som Försvarsmakten planerar att utbilda under 2012 är definitivt helt otillräckligt.

Om försvarsministerns mantra, ett flexibelt och tillgängligt försvar här och nu, inte ska förvandlas till ett försvar, där och då någon gång i framtiden, kanske, behövs omedelbar satsning på utbildning av nya reservofficerare, avslutar Jörn Holmgren.

 

För frågor kontakta

Förbundsordförande Jörn Holmgren 08-440 58 02