Upplands-Bro kommun

Brister åtgärdas på Socialkontoret

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 13:58 CEST

Socialkontoret i Upplands-Bro kommun vidtar åtgärder för att säkra arbetet inom barn- och ungdomsenheten.

Medarbetare på barn- och ungdomsenheten har lämnat en skrivelse till socialnämndens ledamöter och till socialchef där de bland annat beskriver en hög och ansträngd arbetsbelastning. Det har medfört att utredningar i en del ärenden inte påbörjats skyndsamt och att utredningstiden på fyra månader inte kunnat hållas i några ärenden.

Vi ser mycket allvarligt på situationen och har redan vidtagit åtgärder som en extra socialsekreterarresurs. Ytterligare extra personalresurser planeras för att säkerställa att utredningar och insatser kan ges i tid .
Som en ytterligare resurs har vi sedan tidigare rekryterat en seniorhandläggare (handledare/metodutvecklare) som börjar sin anställning nästa vecka. Seniorhandläggaren ska bland annat stödja socialsekreterarna i deras svåra arbete.

Enligt information från enhetschefen för barn- och ungdom finns det i dagsläget inga utredningar som inte påbörjats.
Vi kommer att ha ett andra möte med personalgruppen i eftermiddag för att diskutera fortsatta åtgärder, både kort- och långsiktiga.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu närmare 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.