Högskolan på Gotland

Brister i den svenska kulturminneslagstiftingen och dess tillämpning

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 09:06 CEST

Kulturarv och juridik

- Brister i den svenska kulturminneslagstiftingen och dess tillämpning

Öppet seminarium Högskolan på Gotland, hörsal E22, fredagen den 20 april 2012 kl. 10.00-16.00

  • Vem har det yttersta ansvaret för ringmuren och världsarvet Visby?
  • Hur kan juridiken användas för att stoppa plundring av fornlämningar?
  • Varför kan Svenska kyrkan på eget bevåg sälja ut sina 1700-tals prästgårdar, när kyrkliga inventarier från 1900-tal inte ens får lånas ut eller repareras utan tillstånd av länsstyrelsen?
  • Är det rimligt att en trasig byrå från mitten av 1800-talet inte får säljas utomlands, samtidigt som landets töms på unika möbler från 1920- och 1930-talen?
  • Har naturmiljövården företräde framför kulturmiljövården om det blir konflikt?
  • Borde vi ha en särskild museilag?

Det är några av de frågeställningar som kommer behandlas på ett öppet seminarium om brister i den svenska kulturminneslagstiftningen och dess tillämpning? Seminariet anordnas av Högskolan på Gotland, som är det enda lärosäte i Sverige som bedriver utbildning i kulturegendomsrätt, dvs. rättsreglerna kring historisk kulturegendom. En rad experter kommer att medverka.

Sverige ansågs tidigare som ett föregångsland när det gäller kulturminneslagstiftning. Så är det inte längre. Den svenska kulturminneslagstiftningen är föråldrad och ojämn med många luckor. Kulturmiljövårdens företrädare är ibland också dåliga på hävda kulturvårdens intressen och utnyttja de möjligheter som dagens lagstiftning trots allt ger.

Varför har det blivit så, på vilket sätt brister den nuvarande lagstiftningen och vad kan göras för att förbättre tillämpningen och flytta fram kulturmiljövårdens positioner? Dessa och andra intressanta frågor med anknytning till kulturminneslagstiftningen kommer att diskuteras på det öppna seminariet.

- Kulturegendomsrätt är en ny discplin i Sverige som är väl etablerad i många andra länder. Det är roligt att Högskolan på Gotland ligger i framkant på detta viktiga område som får allt större betydelse också i vårt land, säger Jan-Mikael Bexhed, som är advokat och adjungerad universitetslektor och ansvarar för högskolans utbildning i kulturegendomsrätt.

Välkommen fredagden den 20 april till Högskolan på Gotland, Hörsal E22, Cramérgatan 3 i Visby. Gratis för studenter. Anmälan görs via http://space.hgo.se/forms/?q=node/71

 

Frågor och upplysningar ring

- Jan-Mikael Bexhed, 070-612 57 25, janmikael.bexhed@salc.se

- Susanna Carlsten, 0768-25 54 09, susanna.carlsten@hgo.se

 

Program

10.00             Välkomsthälsning

10.15             Fornlämningar och fornfynd

                      Fil.dr Majvor Östergren, Länsstyrelsen i Gotlands län

11.00             Plan- och bygglagsfrågor, miljöbalken

                      Fil. dr Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län

11.45             Lunch

13.00             Byggnadsminnen och annan kulturhistorisk bebyggelse

                      Byggnadsantikvarie Patrik Björklund, Länsstyrelsen i Västmanlands län

13.45             Världsarv, kyrkliga kulturminnen och antikviteteter

                      Advokat och adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed, SALC Advokatbyrå och

                      Högskolan på Gotland

14.30             Eftermiddagskaffé

15.00             Paneldiskussion och frågor och inlägg från seminariedeltagarna

16.00             Slut

Högskolan på Gotland