Riksrevisionen

Brister i Försäkringskassans IT-köp

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:01 CEST

En ny granskning visar att Försäkringskassans köp av IT i flera avseenden inte har följt lagen om offentlig upphandling. Bristerna har inneburit sämre förutsättningar för konkurrens och gjort det svårare för Försäkringskassan att köpa IT-lösningar av god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Karin Lindell är ansvarig riksrevisor.

Riksrevisionen har granskat fyra av Försäkringskassan köp av stora och för verksamheten viktiga IT-lösningar. Granskning visar att köpen i viktiga delar inte har genomförts enligt kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kvaliteten på de underlag som leverantörerna fått för att kunna lämna anbud har varit låg. Tiden leverantörerna fått på sig har också varit för kort. Bristerna kan bland annat ha inneburit att leverantörer avstått från att lämna anbud. En orsak till bristerna är enligt Riksrevisionen att Försäkringskassan avsatt för lite tid för att förbereda dessa stora och komplicerade köp. Kvaliteten har även varit för låg på de upphandlingsrapporter som ska visa vilket anbud som vann och varför.

Försäkringskassan använde ett ramavtal vid tre av IT-köpen. Riksrevisionen anser att IT-lösningarna var för komplexa för att avropas från det ramavtal som använts. Enligt Riksrevisionen hade en regelrätt upphandling ökat Försäkringskassans möjlighet att få det IT-stöd man behöver.

- Försäkringskassans viktiga köp av IT-lösningar har inte skötts på ett godtagbart sätt. Det har gett dåliga förutsättningar för konkurrens, som ökat risken för höga kostnader, förseningar och IT-lösningar med lägre kvalitet. I förlängningen kan servicen till medborgarna bli lidande, säger riksrevisor Karin Lindell.

Bakgrund
Riksrevisionen har granskat följande IT-köp på Försäkringskassan: IT-system för utbetalning (pågick 2004-09-2006-01), IT-system till tandvårdsstödet (2007-09-2008-02), IT-system för Kundbild och självbetjäning (2007-05-07) samt Fenix (2006-09-2007-03), ett projekt för flytt av data. IT-systemet för utbetalning föregicks av en upphandling medan övriga köptes genom avrop på ett ramavtal. Till de huvudkonsulter som levererat de fyra IT-lösningarna har Försäkringskassan hittills betalat cirka 300 miljoner kronor.


Ladda ned eller beställ rapport

Försäkringskassans inköp av IT-lösningar (RiR 2009:2)


Riksrevisor

Karin Lindell, 08-517 144 40

Projektledare

Astrid Hofslagare, 08-517 144 75, 073-445 24 75

Pressekreterare

Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01