Polisförbundet

Brister i Polisens nya radiokommunikationssystem

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 10:47 CET


Polisens nya radiokommunikationssystem Rakel fungerar dåligt i storstäderna. Larmen går inte fram, täckningen och hörbarheten är undermålig och många saknar fortbildning i systemet. Det visar en färsk undersökning bland skyddsombud i fem polismyndigheter*.
- Ytterst är detta är en fråga om våra medlemmars säkerhet. Fungerar inte radiokommunikationen så kan det i värsta fall leda till att poliser inte får hjälp om de hamnar i ett nödläge, säger Anna Nellberg, nationellt huvudskyddsombud och ledamot i Polisförbundets förbundsstyrelse.

Av undersökningen framkommer att 49 procent av skyddsombuden anser att ljudkvalitén är dålig. Vidare upplever 71 procent att det är problem att arbeta i två radiokommunikationssystem samtidigt.

Även utbildningen av det nya radiokommunikationssystemet är eftersatt. 47 procent av skyddsombuden anser att poliserna inte har fått tillräckligt med utbildning i det nya radiokommunikationssystemet.

Anna Nellberg poängterar att problemen med radiokommunikationen snabbt måste lösas:

- Polisförbundet har tagit fram en lista med krav på åtgärder som leder till att radiokommunikationen fungerar bättre. I korthet handlar det om att alla som behöver får fortbildning i den nya tekniken samtidigt som kapaciteten byggs ut så att larmen kommer fram.

Polisförbundet kommer nu att uppvakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beslutsfattare i frågan.

* En telefonundersökning genomfördes bland 150 skyddsombud i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Västmanland och Kronoberg i december 2009

** Sedan två år tillbaka har Polisen ett nytt radiokommunikationssystem, Rakel. I Stockholm handlar det fortfarande om provdrift, men sedan förra året används systemet i linjeverksamheten. De gamla systemen, S-80 och S-70, som fortfarande är ordinarie, används parallellt.

Ladda ner hela kravlistan och undersökningen på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se

För intervju med Anna Nellberg kontakta:
Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85
E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se