Verva (Verket för förvaltningsutveckling)

Brister i publiceringsverktyg leder till att information förloras

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:53 CEST

Stora brister finns i de publiceringsverktyg som används till den offentliga sektorns webbplatser. Det visar den undersökning som Verva, Verket för förvaltningsutveckling, publicerar idag.

Fem publiceringsverktyg som används flitigt i offentlig sektor har granskats för att se hur väl de stödjer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben 2.0. Vägledningen innehåller nationella riktlinjer för hur webbplatser i offentlig sektor ska utformas och är ett arbetsredskap för alla som jobbar med webbplatser i den offentliga sektorn.

– Det är anmärkningsvärt att flera producenter felaktigt hävdar att deras verktyg följer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben i sin marknadsföring. Det ger sken av att webbplatser baserade på verktygen per automatik blir tillgängliga, säger Funda Denizhan, projektledare på Verva.

– Samhällsinformation är en demokratisk rättighet. Offentlig sektors tjänster på nätet ska utformas så att de kan användas av alla, de ska inte utestänga grupper av medborgare. Därför är det viktigt att publiceringsverktygen innehåller funktionalitet för att publicera information på rätt sätt. Ofta är det små förändringar i verktygen som behöver göras så att de webbplatser som byggs blir tillgängliga för alla, avslutar Funda.

Verva kommer att använda resultatet i undersökningen för att skärpa kraven i kommande ramavtalsupphandlingar på IT-området.

Undersökningen av publiceringsverktyg
Testkriterierna i undersökningen och testkitet
Vägledningen 24-timmarswebben