Humana

Brister i rättssäkerhet och integritet när rätt till personlig assistans prövas

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 16:34 CEST

Försäkringskassan och kommunerna brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans, i synnerhet för barn. I 77 granskade domar har domstolarna ändrat dessa instansers beslut i nästan hälften av alla fall som rör överklagade avslagsbeslut om personlig assistans för barn. Denna höga ändringsfrekvens tyder på bristande rättssäkerhet i myndigheternas beslut. Siffrorna kommer från Humanas juridiska årsbok som presenteras idag och som även varnar för allt mer integritetskränkande assistansutredningar.

– När föräldrar söker personlig assistans för barn med särskilda behov får de många gånger avslag på sin ansökan med argumentet att det uppleva hjälpbehovet ingår i ett normalt föräldraansvar. Men ingen har gjort någon utredning eller studie kring vad som egentligen är ett normalt föräldraansvar. Detta leder till bristande rättsäkerhet, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana.

I Humanas juridiska årsbok 2012 som publiceras idag har 77 domar granskats där Humana varit ombud. Domarna berör ärenden där föräldrar överklagat beslut då Försäkringskassan och kommuner gett avslag på ansökan om personlig assistans för barn som har särskilda behov. Avslagen har skett med hänvisning till att föräldern själv bör tillgodose barnets hjälpbehov då det sägs vara ett normalt föräldraansvar. I 49 procent av alla domar där denna argumentation prövas så har domstolen ändrat på beslutet från tidigare instanser. Att domstolen ändrar på myndighetsbeslut i så många fall är tecken på att beslutet från myndigheten från första början var fel och rättssäkerheten brister när föräldrar nekas rätt till personlig assistans för tillsyn av barn.

Årsboken pekar också ut en trend som innebär att den enskilde som söker personlig assistans allt oftare måste genomgå integritetskränkande utredningar när rätten till assistans prövas. Den som behöver personlig assistans för toalettbesök tvingas svara på hur ofta denne går på toaletten, hur många minuter varje toalettbesök tar, vilka enskilda moment i toalettbesöket som det faktiskt behövs hjälp för. Denna form av frågor syftar till att bevilja ersättning för så få minuter som möjligt.

– Den som söker personlig assistans tvingas genomgå mycket integritetskränkande utredningar. När assistansen sedan väl beviljas så ges endast rätt till korta punktinsatser. Till exempel är det vanligt att den enskilde inte får hjälp med ett helt toalettbesök, utan ges endast tid för hjälp med att knäppa upp och knäppa igen gylfen, säger Christian Källström.

Ladda ned Humanas juridiska årsbok 2012 (pdf)

För mer information kontakta:
Christian Källström, chefsjurist Humana
Tel: 070-410 55 32
E -post: christian.kallstrom@humana.se

Jonatan Arenius, kommunikatör
Tel: 070-410 56 11
E-post: jonatan.arenius@humana.se

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är 8 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv