Riksrevisionen

Brister i Skatteverkets internationella skattekontroll

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:35 CET

Skatteverkets informationsutbyte med andra länders skatteförvaltningar uppvisar flera brister. Bristerna påverkar Skatteverkets förmåga att komma tillrätta med bland annat skatteflykt och skatteundandragande och därmed säkra skatteintäkterna. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Skatteverkets egna beräkningar visar att skattebortfallet som kan kopplas till internationella transaktioner uppgår till runt 46 miljarder kronor. Det motsvarar en tredjedel av det totala skattebortfallet. Ett viktigt verktyg som kan bidra till att säkra dessa skatteintäkter är informationsutbyte med andra länders skatteförvaltningar.

Riksrevisionens granskning visar att Skatteverkets informationsutbyte inte fungerar tillfredsställande. Kontrolluppgifter från andra länder läses in i kontrollsystemen långt efter att de kommit in till Skatteverket, med risk för att de blir för gamla för att kunna användas i skattekontrollen. Många uppgifter läses inte in alls.

Trots att antalet utländska kontrolluppgifter har ökat kraftigt de senaste åren sker Skatteverkets identifiering av uppgifterna fortfarande manuellt. Riksrevisionen konstaterar att Skatteverket inte vet hur många automatiska kontrolluppgifter som kommer in från andra länder.

– Det finns ett stort behov av att systematisera och effektivisera hanteringen av utländska kontrolluppgifter. Därför bör Skatteverket prioritera utvecklingen av informationsutbytet, säger riksrevisor Eva Lindström.

Bakgrund:
I takt med ökad internationell rörlighet ökar möjligheterna för skatteflykt och skatteundandragande. EU och OECD har pekat ut informationsutbytet mellan länders skatteförvaltningar som ett av de viktigaste verktygen för att säkra skatteintäkterna. En viktig del i informationsutbytet är utbytet av automatiska kontrolluppgifter med andra länder. Automatiska kontrolluppgifter kan t.ex. innehålla information om lön, räntor och utdelningar i annat land. Skatteverkets automatiska kontrolluppgifter till andra länder ökade från ca 160 000 år 1998 till ca 1,3 miljoner under 2009. Skatteverket har ingen tillförlitlig statistik över inkommande utländska kontrolluppgifter, men tillgänglig statistik visar att antalet överstiger 250 000.

Rapporttitel: Internationell skattekontroll: Skatteverkets informationsutbyte med andra länder (RiR 2009:24)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Anna Hansson, 08-517 141 71, 070-747 41 93

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.