Länsstyrelsen i Stockholms län

Brister i utredning av anmälningar mot familjehem

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:04 CET

Länsstyrelsen riktar kritik mot socialnämnden i Norrtälje efter fallet med familjehemspappan som i december dömdes för sexuella övergrepp mot fem minderåriga barn. Socialnämnden anses inte tillräckligt ha utrett anmälningar som kommit in om missförhållanden i familjehemmet.

Länsstyrelsens granskning visar att socialnämnden fullgjort familjehems- och kontaktfamiljsutredningarna enligt gällande lagar, föreskrifter och praxis. Kommunen har också noggrant följt upp familjehemsplacering och kontaktfamiljsbeslut. Däremot visar granskningen på brister i utredningen av anmälningar om missförhållanden i familjehemmet.

Inom loppet av ett år fick socialnämnden in fyra anmälningar riktade mot mannen som drev familjehemmet. Anmälningar gjordes av personer utifrån och gällde barn som av olika anledningar vistades i mannens hem ofta.

- Även om varje anmälan för sig fått trovärdiga förklaringar så borde fyra anmälningar under ett knappt år ha lett till en grundligare undersökning, säger Britt-Marie Zetterholm vid Länsstyrelsen. Nämnden borde ha kontaktat anmälarna och samtalat med de berörda barnen.

Länsstyrelsens utredning om hur socialtjänsten i Norrtälje hanterat fallet gäller perioden augusti 2004 till augusti 2006. Under den tiden anlitade Norrtälje kommun mannen för ett familjehemsuppdrag, två jourhemsplaceringar och ett kontaktfamiljsuppdrag.

>> Läs beslutet (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/Norrtalje_beslut_7feb07.pdf

För mer information kontakta:
Britt-Marie Zetterholm, socialkonsulent, Länsstyrelsen, tfn 08-785 40 58
Johan Pehrsson, enhetschef, Länsstyrelsen, tfn 08-785 44 19, 070-663 44 19

Kontaktinformation
Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se