Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Bristerna i introduktionssystemet för nyanlända invandrare ska rättas till

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:32 CET

- Jag delar i mycket den problembeskrivning som redovisas i rapporten från Sveriges kommuner och landsting. Den överensstämmer i stort med kritiken som allianspartierna tidigare riktat mot den socialdemokratiska regeringens politik. Många av de förslag till åtgärder som lyfts fram i rapporten tycker jag är värda att att titta närmare på. Det pågår också arbete inom Regeringskansliet i den riktning som anges, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

- Bland annat har ett arbete med att se över svenskundervisningen för invandrare (sfi) påbörjats. Inriktningen är att individanpassa och yrkesinrikta svenskundervisningen. För att det ska kunna ske är det viktigt att få till stånd en yrkesbedömning för att synliggöra individens kompetens. Detta bör ske i ett tidigt skede av introduktionen.

- Jag vill också gärna öppna för fler aktörer än stat, kommuner och landsting i introduktionen av nyanlända invandrare - till exempel branschorganisationer och högskolor. Här är det dock viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer och tydliga mål.

- Jag förstår att kommunerna har en trängd situation idag. De har höga kostnader, som till stor del beror på att många fastnar i systemet och inte kommer ut på arbetsmarknaden. Jag vill få fokus på hur nyanlända så snabbt som möjligt kan få en egen försörjning. Nystartsjobben, som inrättades den 1 januari i år, är en bra början. De kommer att bli en viktig väg in på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.


Kontakt:
Ann-Marie Åsheden
pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94
ann-marie.asheden@integration.ministry.se