SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

”Bristfällig argumentation om studieavgifter”

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:18 CET

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz presenterade i dag propositionen om studieavgifter för utländska studenter. Regeringen anger att man förväntar sig en avgiftsnivå på ungefär 70 000 kronor om året för utomeuropeiska studenter.

– Vi är öppna för den principiella diskussionen om avgifter för utländska studenter, säger SSCO:s ordförande Nicke Grundberg. Men regeringens argumentation bakom det här förslaget är mycket bristfällig. Man hänvisar till ökade intäkter för utbildningssektorn, trots att lärosätena själva vittnar om att de snarare förlorar pengar samtidigt som antalet internationella studenter i Sverige minskar.

Kritik mot propositionen har redan i förväg yttrats från bland andra KTH, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Oron har framför allt kretsat kring den ökade administration och intäktsbortfall som studieavgifterna innebär. Vissa masterutbildningar kommer sannolikt att behöva läggas ner, som en följd av det minskade inflödet av studenter.

– Tyvärr ser det här ut som ett ideologiskt dikterat förslag från utbildningsdepartementet, där regeringen återigen ignorerar önskemålen från högskolesektorn, säger Nicke Grundberg. Man har satt principen om att införa avgifter framför diskussionen utbildningskvalitet och värdet av en internationaliserad utbildningssektor. Följden för vår del kan mycket väl bli att Stockholmsregionen dräneras på internationella studenter.

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se

Frågor besvaras av:

Nicke Grundberg, Ordförande SSCO,
mobil 0708-99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

 

Presskontakt:

Josefin Fürst, Politisk sekreterare SSCO,
tfn 08-674 76 61, e-post: polsekr@ssco.se