Nordea Bank AB

Britta Burreau utsedd till ny VD för Nordea Liv

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:47 CET

Nordea Liv har utsett Britta Burreau, 39, till ny VD från och med 1 februari 2004.

Britta Burreau är för närvarande Senior Manager inom Financial Services i det internationella konsultföretaget Accenture, där hon har fått en bred erfarenhet av omstruktureringar av företag.

Nordea Livs tillförordnade VD Peter Einar har inriktat sig på operativ ledning under sitt år som interimchef där. Han fortsätter nu med nya projekt.

Nordea Liv, den svenska delen av Nordea Life & Pensions, utvidgar nu sitt fokus till att omfatta privata pensioner, kapitalförsäkringar och företagstjänster i samarbete med Nordea Bank. En hörnsten i Nordeas framtida livförsäkringsverksamhet blir att utveckla nya pensionssparprodukter genom att utnyttja den konkurrensfördel som Nordea Asset Management utgör, samt att erbjuda direkta tjänster till företagssegmenten.

För ytterligare information:
Allan Polack, chef för Nordea Life & Pensions, 08 787 6695
Ann-Leena Mikiver, ställföreträdande informationschef Sverige, 08 614 9007