Svensk Israel-Information

Brittisk militärexpert talar klarspråk om Gazakriget

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 20:07 CEST

Brittisk militär expert talar klarspråk

Under Israels operation Gjutet Bly i Gaza vid årsskiftet, när landet demoniserades dagligen för sitt "oproportionerliga" svar på Gazas raketattacker och anklagades (falskt) att det slarvigt eller med vilje dödat ett stort antal palestinska civila, särskilt barn, gjorde BBC en intervju som lyste som en diamant på en dynghög under dessa mörka och bigotta dagar.

Det var intervjun med överste Richard Kemp, tidigare både befälhavare över de brittiska styrkorna i Afghanistan och underrättelsekoordinator för den brittiska regeringen. I intervjun med överste Kemp förbryllade BBCs grupptänkande presentatör genom att säga att:

"Jag tror aldrig att det någonsin har funnits någon gång i krigshistorien när en armé ha gjort mer ansträngningar att minska civila skadade och dödsoffer än vad IDF (Israels armé) gör idag i Gaza." http://www.youtube.com/watch?v=WssrKJ3Iqcw

http://www.youtube.com/watch?v=Y7vAXkEAmVg

Nu har överste Kemp utökat sina synpunkter i ett tal vid en konferens i Israel. Det är värt att se/läsa talet i dess helhet eftersom han säger saker som är lika välinformerade, tydliga och anständiga som de är sällsynta och dåligt förstådda i det samhälle som han tillbringat sitt liv med att försvara. Kemp påpekar till exempel att Storbritannien, USA och Israel har att möta samma typ av fiender som opererar under nya och helt annorlunda regler.

"Hizballah och Hamas här, Al Qaida, Jaish al Mahdi och ett stort antal militanta grupper i Irak. Al Qaida, Talibanerna och olika stridande grupper i Afghanistan. De är olika men länkade till varandra. Länkade genom dödsbringande inflytande stöd och ibland under ledning av Iran och/eller internationella islamistiska extremistiska nätverk.

Dessa grupper ... har lärt sig och lär sig av varandras framgångar och misslyckanden. Taktik prövad på IDF i Libanon, har också dödat brittiska soldater i Hemand-provinsen och i Basra. Dessa grupper är tränade och utrustade för krig som bekämpas inifrån den civila befolkningen.

Känner dessa islamistiska stridsgrupper inte till de internationella krigslagarna? Det vore ett svårt misstag att dra slutsatsen att de inte skulle göra det. Istället studerar de krigets lagar noggrant och förstår dem väl. De vet att en brittisk eller israelisk befälhavare och deras mannar är bundna av internationell rätt och de regler som följer av denna rätt. Sedan utnyttjar jihadisterna till det yttersta vad de ser som fiendens största svagheter. Deras modus operandi byggs på det korrekta antagandet att västerländska arméer som regel respekterar dessa regler.

Det är inte bara det att upprorsmännen inte lyder krigets lagar. De använder sig medvetet av ett tillvägagångssätt som konsistent och genomgående bryter mot internationell rätt. Deras krigsdoktrin grundar sig på denna laglöshet.

I Gaza, som i Basra, som i städerna och byarna i södra Afghanistan, utnyttjas civila och deras egendom rutinmässigt av dessa islamistiska grupper, i medveten och flagrant överträdelse mot såväl internationell rätt som rimliga normer för civiliserat beteende, av både taktiska och strategiska skäl.

I avsaknad av alla moraliska hänsyn, så fungerar denna policy enkelt och effektivt på båda plan. På det taktiska planet används skyddade byggnader, moskéer, skolor och sjukhus används som skydd och fästen både för sina stenmurars skull och för att dessa byggnader skyddas av just internationell rätt. På det strategiska planet betyder det att alla misstag, i vissa fall lagliga och proportionerliga motaktioner av en västerländsk armé kommer medvetet att utnyttjas och manipuleras för att orsaka en internationell proteststorm och fördömelser. Och i sofistikerade grupper som Hamas eller Hizballah kommer media att utnyttjas som ett kritiskt instrument i deras militära strategi."

Och ingenstans har media gjort mer för att agera som jihadisternas femte kolonn mot väst än visavi Israel.

Överste Kemp igen:

" Vilken är den andra utmaningen som IDF måste kämpa emot som vi britter inte möter i samma omfattning? Det är det automatiska Pavlovska antagandet av många i internationella media och internationella Mänskliga Rättighetsgrupper, att man utgår ifrån att IDF har fel, gör fel och att de bryter mot mänskliga rättigheter.

Så vad gjorde IDF i Gaza för att uppfylla sina skyldigheter enligt krigets lagar?

När det var möjligt gav IDF minst fyra timmars förvarning till civila att lämna områden som skulle attackeras. Attackhelikopterpiloter som hade till uppgift att förstöra Hamas mobila vapenplattformar, kunde fatta egna beslut att avbryta eller inte genomföra ett anfall om risken var för stor för civila offer i området. Många uppdrag inställdes pga risken för många civila dödsoffer, trots att de kunde ha förstört Hamas militära förmåga.

Under konflikten släpptes enorma mängder humanitär hjälp in i Gaza, trots att denna typ av uppdrag anses av militära taktiker som riskabla och farliga i de flesta omständigheter. Att genomföra sådana operationer, att leverera hjälp till din fiende, är helt otänkbara enligt militära taktiker. Men IDF tog sådana risker.

I de senare stadierna av Gjutet Bly genomförde IDF ett dagligt eld-upphör på tre timmar. IDF droppade 900000 flygblad för att varna befolkningen om förestående attacker för att de skulle kunna lämna krigszonen. En hel flygskvadron användes för ändamålet. Flygblad distribuerades också som uppmanade folk att ringa in om information var Hamas befann sig för att på så sätt kunna spara oskyldigas liv.

IDF ringde över 30000 palestinska hushåll i Gaza, uppmanade dem på arabiska att lämna hem som kunde vara vapengömmor eller där Hamasmän befann sig.

Liknande meddelanden sändes på arabiska på israeliska radiosändningar. Trots Israels extraordinära mått och steg så blev givetvis civila sårade och dödade. Detta berodde på kriget självt och än mer, p.g.a. Hamas stridsmetoder.

Genom dessa handlingar och andra viktiga åtgärder under operationen gjorde IDF mer för att skydda civila i en krigszon än någon annan armé i krigföringens historia. Men IDF vann inte opinionskriget, speciellt inte i Europa."

Israels militär iakttar en hög etisk uppförandestandard och omsorg om oskyldiga liv som helt enkelt är utan motstycke någon annanstans i världen. Och ändå är det just Israel som väst särbehandlar, demoniserar och avlegitimiserar med tal om "krigsbrott", så mycket att de israeliska militärer som överste Kemp prisar inte kan sätta foten i Storbritannien utan att riskera att en "MR-advokat" hotar med att få dem arresterade för "brott mot mänskligheten" så fort de stiger av flyget. Märkligt.

Artikeln är översatt från Melanie Phillips artikel i Spectator 7 juli "A British Military Tells Truth To Prejudice" av Lisa Abramowicz. http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/3752671/a-british-military-expert-tells-truth-to-prejudice.thtml

.