IFS

Brittiska försvaret väljer IFS Applications för hantering av sin fordonsflotta

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 14:24 CEST

Brittiska försvarsministeriet, U.K. Ministry of Defence (MoD), har valt Lockheed Martin UK som systemintegratör för den första fasen av sitt nya underhållssystem, Joint Asset Management and Engineering Solutions first increment (JAMES1). IFS Defence Ltd kommer att leverera mjukvaran, IFS Applications, och implementeringstjänster till Lockheed Martin Simulation, Training & Support. Kontraktet skrevs i juli och licensvärdet för JAMES1 för IFS Defence är ca 33 Mkr.

JAMES1 är det första steget i ett omfattande projekt för att effektivisera hanteringen av försvarsmateriel och kommer att ge befälhavarna bättre information om utrustningens status och tillstånd. Systemet stödjer MoDs mål att hantera utrustningen som en helhet ”Whole Fleet Management” (WFM), istället för dagens situation där utrustningen hanteras som individuella enheter oaktat vad de har för operativ status.

Med WFM reduceras antalet fordon som behöver köpas för att få den önskade effekten i fält. Delar av fordonsparken används för utbildning medan resten lagras i kontrollerad miljö för att finnas tillgänglig var än det brittiska försvaret har behov av fordonen. Eftersom färre fordon behöver köpas in kommer också behovet av underhåll att minskas. IFS Defence har utvecklat en branschspecifik komponent “Fleet Assignment” för att möta behovet inom WFM och bolagets kunskap och erfarenhet inom området var ett viktigt kriterium i MoDs utvärderingsprocess.

- Den här affären utökar vårt samarbete med Lockheed Martin, säger Simon Dowler, vd IFS Defence Ltd. Vi arbetar också med F-35 Joint Strike Fighter-projektet vid Lockheed Martin’s Simulation, Training and Support enhet i Orlando, Florida och ser fram emot att samarbeta med Lockheed Martin UK i det här projektet.

Om Lockheed Martin

Lockheed Martin är ledande inom design, utveckling, installation, drift och integration av utbildnings- och simuleringssystem för den globala civila och militära marknaden. De produkter och tjänster som levereras spänner över ett brett område inom flyg-, marin- och landsystem. Lockheed Martin UK, en enhet inom Lockheed Martin Corporation, är en ledande systemintegratör och arbetar med stora projekt inom militärt och civilt rymd, flyg och försvar. Försäljningen för Lockheed Martin UK uppgår till 5,6 – 8,4 miljarder kr årligen och bolaget har mer än 75 partners. Företaget har ca 1 000 anställda vid mer än 10 enheter i London, Havant, Southampton, Yeovil, Swindon, Hertford, Bristoloch Cornwall.
Om IFS Defence Ltd

IFS Defence Ltd, som är 50/50 joint venturebolag med BAE SYSTEM, förser försvar, myndigheter och försvarsindustri världen över med en kraftfull kombination av specialistkompetens, ett beprövat komponentbaserat affärssystem och en strukturerad implementering.

Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ.
IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen med försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över.

Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).


För ytterligare information, kontakta:
Wayne Starr, Group Marketing Manager, IFS Defence Ltd
Telefon: +44 (0) 1895 208000
E-mail: wayne.starr@ifsdefence.com


Manni Svensson, Informationschef, IFS AB
Telefon: 08-5878 45 00