Volvokoncernen

Brittiska konkurrensmyndigheten utreder internationella lastbilsbolag, däribland Volvo och Renault Trucks

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:10 CEST

Volvo Trucks och Renault Trucks dotterbolag i England har tillsammans med ett antal andra internationella lastbilsbolag blivit föremål för en utredning initierad av den brittiska konkurrensmyndigheten OFT (Office of Fair Trading).

VolvoTrucks och Renault Trucks brittiska dotterbolag har mottagit brev från OFT som ett led i undersökningen och kommer att samarbeta fullt ut med OFT under det kommande undersökningsarbetet. I nuläget har Volvokoncernen inga ytterligare kommentarer till det inträffade.

2010-09-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20100916 kl 11.00.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.