BRM Europe AB

BRM deltar under Almedalsveckan 2013

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 17:06 CEST

Den 3-5 juli kommer BRM att finnas på plats under Almedalsveckan för att delta i seminarium, debattpaneler och för att hålla särskilt anordnade träffar med våra kunder.

Är ni på plats och intresserade av att träffa oss?
Hör av er till oss på almedalen@brmeurope.se

Deltagare från BRM

Johan Färm, vd och partner
Björn Eriksson, fd rikspolischef
Håkan Jevrell, fd statssekreterare Försvarsdepartementet

 

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 350 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, säkerhetspartner, krisjour och krisstöd. BRM Europe hjälper sina kunder med rekrytering av personal med rätt kompetens inom säkerhetsområdet och är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR)

BRM är en central aktör i utvecklandet av den svenska beredskapen med fokus inom krisberedskap och genomför årligen över 100 utbildningar och övningar som syftar till att stärka samhället och dess aktörers förmåga att hantera allvarligare störningar och händelser.

För mer information besök vår hemsida.