BRM Europe AB

BRM Europe AB fortsätter sin starka tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 14:26 CET

BRM växer ytterligare och välkomnar nu Åsa Öhlin som ny risk- och krishanteringskonsult. Åsa har en akademisk bakgrund inom riskhanteringsområdet med en masterexamen inom Beslut- Risk-och Policyanalys och kommer närmast från Nordea.

– Tack vare min utbildning har jag kunskaper om besluts- och riskanalyser från flera olika fält och områden, bland annat filosofi, logik, psykologi, beteendevetenskap och systemvetenskaplig teori. Utveckling och granskning av Riskanalyser och Beslutsanalyser är en stor del av utbildningen liksom genomförandet av risksimuleringar. Granskning av olika metoder för att utföra dessa analyser har spelat stor roll för att vidga min kunskap inom området och jag ser fram emot att få använda dessa kunskaper här på BRM, säger Åsa.

Med en beteendevetenskaplig bakgrund har Åsa praktisk erfarenhet av att utveckla och genomföra enkätundersökningar och intervjuer, något hon har haft nytta av i insamlandet av material till akademiska uppsatser både i Sverige och utomlands.

Genom sin tid på Det Norske Veritas har Åsa erfarenhet från större projekt mot organisationer och kommuner i Norge där hon arbetat med personer i ledande befattning och genomfört studier som en del av ett projekt att ta fram en standard för mätning av datakvalitet. 

Åsa har tidigare bott i Peking där hon bland annat studerat kinesiska under tre terminer och räknar denna period som en stor erfarenhet.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 300 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, säkerhetspartner, krisjour och krisstöd. BRM Europe hjälper sina kunder med rekrytering av personal med rätt kompetens inom säkerhetsområdet och är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.