BRM Europe AB

BRM Europe AB genomför prestigefyllt uppdrag i USA

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 17:31 CEST

Tidigare i år kom beskedet att BRM Europe vunnit ett mycket prestigefullt uppdrag för en av världens största aktörer inom den finansiella sektorn. Uppdraget skall genomföras på plats i USA och fokus ligger initialt på kundens verksamhet i New York. Tidigare har BRM Europe levererat tjänster till uppdragsgivarens nordiska organisation med gott resultat och kundens globala ledning har därför valt att fortsätta arbeta utefter BRM Europes metodik på ett internationellt plan.  


”Vi är både glada och stolta över att uppdragsgivaren har valt BRM Europe och vår metodik. Uppdraget är omfattande och kommer att kräva BRM Europes samlade kunskap och erfarenheter. Detta kommer att vidareutveckla BRM Europes förmåga, att på ett välbeprövat sätt, kunna hjälpa fler aktörer att stärka sin verksamhet även på den amerikanska marknaden samt att förbättra kontinuitets-, risk- och krishanteringsarbetet på en internationell nivå.” säger Johan Färm, vd BRM Europe AB.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 350 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, säkerhetspartner, krisjour och krisstöd. BRM Europe hjälper sina kunder med rekrytering av personal med rätt kompetens inom säkerhetsområdet och är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR)

BRM är en central aktör i utvecklandet av den svenska beredskapen med fokus inom krisberedskap och genomför årligen över 100 utbildningar och övningar som syftar till att stärka samhället och dess aktörers förmåga att hantera allvarligare störningar och händelser.

För mer information besök vår hemsida.