BRM Europe AB

BRM Europe AB i stor krisövning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 05:30 CEST

Det effektivaste sättet att testa en organisations förmåga att hantera en kris är en välplanerad och bra uppbyggd krisövning. Då ställs både de enskilda individerna och organisationen inför stora utmaningar. Det gäller att på ett strukturerat och professionellt sätt ta sig an svåra uppgifter då stressen är som störst och informationen ofta är bristfällig.

Det går inte att bli fullärd utan det enda sättet att upprätthålla en hög kompetensnivå är kontinuerlig övning. BRM Europe är inget undantag till den regeln. Därför genomförde BRM Europe nyligen en fullskalig krisövning som involverade hela företaget. Larmet gick tidigt på morgonen och krisledningen samlades omedelbart för att hantera situationen. Det innebar bland annat att på ett tydligt och strukturerat sätt hantera oroliga kunder, informationssäkerhetsfrågor, personal och närstående samtidigt som trycket från media var mycket stort.


- För att bibehålla en mycket hög kompetensnivå genom hela företaget genomför vi krisövningar årligen. Denna gång testades hela organisationen i ett mycket svårt scenario vilket är oerhört nyttigt – och roligt, säger Johan Färm, vd BRM Europe

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 250 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.