BRM Europe AB

BRM Europe AB på Samhällssäkerhet 2011

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 16:40 CET

Rikskonferensen Samhällsäkerhet gick 2011 på Kistamässan. Det var ett lyckat event som samlade flera hundra av Sveriges ledande befattningshavare i området samhällssäkerhet.

BRM Europe ställde ut och hade en central roll under mässan. I åtskilliga möten diskuterades frågor kring hur vi skapar ett säkrare Sverige, för idag och för framtiden.

- Samhällsäkerhet utgör en viktig mötesplats för BRM där vi får tillfälle att träffa kollegor från hela landet, berättar Johan Färm, vd BRM Europe AB.

Sveriges största utmaning i området samhällssäkerhet är utan tvekan den viktiga samverkan mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Idag har den offentliga sektorn allt ansvar medans allt mer av resurserna placeras i näringslivet, vilket utökar behovet för en fungerande privat och offentlig samverkan.

- Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi steget in i framtidens stora utmaning, samverkan mellan det privata näringslivet och det offentliga. Utan denna samverkan kan inte Sverige hantera allvarligare påfrestningar konstaterar Johan Färm och avslutar med att konstatera att Samhällssäkerhet 2011 bidragit till att branschen tagit ett steg till i rätt riktning, men ännu återstår mycket att göra.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 300 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.