BRM Europe AB

BRM Europe erbjuder krisjour

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:36 CET

BRM Europe fortsätter att vidga sitt erbjudande inom riskhantering och krishantering och erbjuder nu sina kunder möjligheten att ha ett effektivt krisstöd med krisjour. Erbjudandet är ett samarbete mellan BRM Europe och ett av världens ledande larmtjänstföretag.

- Det är viktigt att vi ständigt förbättrar våra tjänster för att bättre kunna hjälpa våra kunder i deras arbete med risk- och krishantering. Detta är ett stort steg i den riktningen, säger Johan Färm, vd BRM Europe.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 200 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv samt myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.