BRM Europe AB

BRM Europe presenterar en undersökning över Sveriges kommuners krisberedskap och resultatet är häpnadsväckande.

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 11:14 CEST

Undersökningen som uppmärksammades i SVT:s Rapportsändningar under torsdagen den 9 september visar att det är tveksamt om svensk krisberedskap har blivit bättre sedan tsunamikatastrofen 2004.

Detta trots att den nya krismyndigheten Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sedan 2006 slussat drygt 1,3 miljarder kronor till kommunerna i syfte att stärka deras krishantering.  Kommunernas redovisning av vart pengarna har gått är bristfällig. I vissa fall har pengarna använts till bland annat leasingbilar, inköp av mobiltelefoner och studieresor.

Undersökningen genomfördes i 67 av våra största kommuner med sammanlagt nästan 6 miljoner innevånare, bland annat alla i Stockholms län, och bygger på enkätsvar samt offentlig ekonomisk redovisning. Den visar att drygt var fjärde kommun fortfarande inte ens analyserat vilka sårbarheter som finns i kommunen och de saknar planer för riskhantering. Drygt hälften av kommunerna har dessutom inget forum för samverkan med andra aktörer i kommunen, vilket de måste ha enligt lag sedan 2006.

- Det här är mycket nedslående siffror. Dels för att skattepengar har slängts i sjön, dels för att den svenska krisberedskapen i landets kommuner sannolikt inte blivit ett dugg bättre än före tsunamin 2004. Det är snarare tvärtom: I takt med att kommunerna har sålt av verksamheter har kommunikationen mellan de olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för, bland annat barnomsorg och vård av äldre och handikappade, blivit ännu sämre, säger Johan Färm, vd BRM Europe.

 Hela undersökningen går att beställa genom att mejla till administration@brmeurope.se

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 200 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv samt myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.