BRM Europe AB

BRM Europe satsar på kontinuitetsplanering

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 10:22 CET

Att hjälpa våra kunder ta fram effektiva och användbara kontinuitetsplaner är en viktig del i BRM:s målsättning att erbjuda heltäckande tjänster inom riskhantering och krishantering. Kontinuitetsplanen är ett verktyg för att säkerställa oumbärliga delar av verksamheten vid kritiska händelser. BRM arbetar nära sina kunder för att på ett effektivt sätt kartlägga och analysera processer och flöden och på så sätt skapa lättförståliga och fungerande kontinuitetsplaner. Vi ser alltid till att våra kunder får en detaljerad analys av deras affärskritiska processer, pedagogiska checklistor som beskriver hur man återställer processer och funktioner vid störningar samt en detaljerad handlingsplan vars syfte är att förebygga att störningar överhuvudtaget inträffar.  

Läs mer på brmeurope.se.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 200 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv samt myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.