BRM Europe AB

BRM välkomnar Leif Lindblad

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 10:37 CEST

BRM Europe AB har rekryterat Leif Lindblad, konsult med god erfarenhet av internationell konsultverksamhet, uppdragsledning och affärsutveckling. Leif kommer närmast från risk- och säkerhetskonsultföretaget Seccredo där han som konsult har arbetat med uppdrag främst inom riskhantering och riskanalys. 

Tidigare har Leif varit partner och chef för konsultgruppen på headhuntingföretaget Human Search. Leif har en civilekonomexamen vid Uppsala universitet samt en internationell certifiering i Risk Management från IRM.

- Leif är en kunnig och kundorienterad riskanalytiker med stark drivkraft. Leifs långa erfarenhet av konsultverksamhet, affärsutveckling och ledarskap förstärker och kompletterar BRM:s konsultstyrka till gagn för alla våra kunder, säger Johan Färm, vd BRM Europe.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 350 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, säkerhetspartner, krisjour och krisstöd. BRM Europe hjälper sina kunder med rekrytering av personal med rätt kompetens inom säkerhetsområdet och är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR)

BRM är en central aktör i utvecklandet av den svenska beredskapen med fokus inom krisberedskap och genomför årligen över 100 utbildningar och övningar som syftar till att stärka samhället och dess aktörers förmåga att hantera allvarligare störningar och händelser.

För mer information besök vår hemsida.