Compare Karlstad

Bro Digital i Kristinehamn - nytt företag i Compare-nätverket

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 11:38 CET

Stiftelsen Compare Karlstad har fått ännu ett nytt intressentföretag - Bro Digital i Kristinehamn, som erbjuder digitalisering av pappersarkiv, mikrofilm och mikrofiche, liksom konvertering av vanligt förekommande filformat till CAD.

Företaget har specialiserat sig främst på digitalisering av ritningar inom energisektorn med Vattenfall, Svenska Kraftnät och tidigare GE Energy som kunder, men har även arbetat med arkivmaterial från offentliga sektorn, som exempelvis sjukhusjournaler.
”Vi vill vara med i Compare-närverket för att hitta samarbetspartners som behöver vår kompetens för att kunna ta uppdrag, samtidigt som vi behöver partners som kan utveckla användarvänliga och effektiva sökprogram", säger Peter Jeppsson på Bro Digital: "Vi jobbar snabbt, säkert och flexibelt - så till exempel kan vi utföra uppdrag på plats hos kund".

Gör dokument och ritningar sökbara i databaser
Genom att digitalisera dokument och ritningar görs de sökbara i företagens databaser – och därmed tillgängliga via intranät och Internet över hela världen dygnet runt.
”Att arbeta med digitalisering kräver förutom teknisk utrustning även förmåga att bearbeta och redigera den digitala kopian så att den blir lika läsbar som originalet. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med gamla dokument, som kan vara sköra eller skadade och som kräver reparationer samt varsam hantering. Dessutom ställs det höga krav på säkerhet för hantering av sekretessklassade dokument och ritningar. Vi är säkerhetsklassade och godkända av våra kunder. Ytterligare ett område där vi kan erbjuda våra tjänster är inom arkiv- och registervårdsområdet.”

Företaget startades som ett EU-projekt
Bro Digital startades 2003 som ett EU-projekt som ledde fram till ett stort uppdrag för dåvarande GE Energy (nuvarande Andritz) i Kristinehamn. "Uppdraget visade att det fanns en marknad för oss – därför fortsatte vi verksamheten som utvecklats positivt sedan dess", förklarar Peter Jeppsson.
Bro Digital drivs som en ekonomisk förening med ett 10-tal anställda som delägare. Antalet anställda pendlar mellan 10 –15 beroende på uppdragens omfattning och karaktär. "När så behövs kan vi ta in ytterligare personal för att klara uppdragen", säger Peter Jeppsson.

............................................................................................................

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för företag i regionen som arbetar med Information & Communication Technologies (ICT). Compare har ett 100-tal intressentföretag med totalt cirka 2.500 tekniker och ingenjörer i regionen. Läs mer på www.compare.se