Øresundsbro Konsortiet

BroBizz kan nu användas i flera länder

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:07 CET

Från den 1 mars blir det mycket lättare att använda automatisk betalning med BroBizz på alla vägar och broar i Norge, Sverige och Danmark. Den nya servicen är ett viktigt steg mot ett flexibelt system som ska täcka hela Europa.Øresundsbron och Sund & Bælt har tillsammans med Vägverket och Statens Vegvesen i Norge, utvecklat den nya servicen som kallas EasyGo.Systemet är det första som lever upp till kraven i ett EU-direktiv som säger att alla betalvägar i Europa ska ha ett gemensamt elektroniskt betalsystem senast 2012.Med EasyGo kommer bilisterna att kunna passera samtliga nordiska betalstationer utan att stanna. Samtidigt kommer kunderna att uppleva att det blir enklare med faktureringen i och med att alla passager betalas till ett och samma konto, oberoende av vilken bro eller väg kunden har passerat i de tre länderna. Det företag som har lämnat ut kundens BroBizz fakturerar och gör upp med de övriga företagen i samarbetet.För kunderna blir det inga merkostnader för den nya servicen. Därför kommer alla existerande kunder med BroBizz på Storebælt- och Øresundsbron automatiskt att kunna använda EasyGo från den 1 mars.Redan från starten kommer det att finnas mer än 1,5 miljoner kunder i Danmark, Norge och Danmark som kan ha nytta av EasyGo.Alla BroBizz-kunder på Øresundsbron och Storebælt kommer under de kommande veckorna att få information om det nya systemet.För ytterligare upplysningar:

Storebælt, Underdirektör Lars Møller, +45 33 93 52 00 eller

Øresundsbron, Marknadsdirektör Jacob Vestergaard, +45 33 41 60 00.Länk till karta:

http://www.oresundsbron.com/ill/prices_2007_pdf/EasyGoMap.pdfBildtext: Från den 1 mars är det möjligt att köra med en och samma BroBizz på broarna över Öresund och Stora Bält, på Mols-Linien och HH-Ferries färjor, vid parkeringarna P6 och P8 vid Kastrups flygplats samt 23 betalstationer och en färja i Norge. I Norge marknadsförs det automatiska systemet som AutoPass EasyGo.
Øresundsbron och Storebaeltsbron

www.oresundsbron.com

www.storebaelt.dk