Atlas Copco Sverige

Brock kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:27 CET

Idag presenterar Atlas Copco sin rapport för det fjärde kvartalet 2006 med resultat på rekordnivåer. Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster på kort sikt väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin.

"Atlas Copco presterade oerhört bra under 2006. Våra pågående satsningar på att stärka både marknadsnärvaro och marknadspenetration ger en tydlig avkastning. Vi uppnådde tvåsiffrig tillväxt inom alla regioner även under det fjärde kvartalet och växte organiskt med 21%," säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Orderingången för Atlas Copcos kvarvarande verksamhet ökade 16% till MSEK 14 131 (12 145) under det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%. Atlas Copco har nu redovisat volymtillväxt 19 kvartal i rad.

Intäkterna steg till MSEK 13 582 (11 982), en organisk tillväxt på 18%. Rörelseresultatet ökade 15% till MSEK 2 464 (2 146), en marginal på 18.1% (17.9). Vinst före skatt blev MSEK 2 382 (2 097) och vinst per aktie SEK 14.74 (3.46) varav SEK 11.90 (1.03) från den avvecklade verksamheten.

Styrelsen för Atlas Copco AB föreslår till årsstämman en utskiftning av kapital till aktieägarna på SEK 44.75 per aktie eller totalt SEK 27 miljarder.

"Den mycket goda lönsamheten, vinsten från försäljningen av maskinuthyrnings¬verksamheten och en lägre operativ risk än tidigare, ger stöd för en betydande utskiftning av kapital. Samtidig behåller vi tillräcklig finansiell styrka för att fortsätta vår ambitiösa tillväxtstrategi."

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, chef för investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 518 8291
Annika Berglund, Informationsdirektör
08 743 8070 eller 070 322 8070

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.
I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på SEK 55 miljarder.
Mer fakta finns på www.atlascopco.com.