Atlas Copco Sverige

Brocks kommentar till Atlas Copcos tredje kvartalsrapport 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 12:26 CEST

I dag har Atlas Copco rapporterat sitt
resultat för det tredje kvartalet. "Ordervolymen vände i positiv
riktning och vi har uppnått en förbättrad lönsamhet," säger Gunnar
Brock, VD och koncernchef. "Den ökade volymen, pågående
effektivitetsåtgärder och prisökningar har bidragit till det positiva
resultatet."

Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 11,607
(11,833), vilket motsvarar en volymökning på 5% efter justering för en
negativ valutaeffekt på 9%. Även faktureringen ökade med 5% i volym till
MSEK 11,598 (11,873). Vinst efter finansiella poster ökade till MSEK
1,368 (1,241), motsvarade en marginal på 11.8% (10.5), trots en negativ
valutapåverkan på MSEK 300. Rörelsemarginalen blev 12.7% (11.8). Vinsten
per aktie ökade 15% till SEK 4.25 (3.69). Det operativa kassaflödet låg
kvar på en hög nivå.

"Ordervolymen växte i samtliga regioner. Den amerikanska dollarns
värdeminskning skapar en stor press på våra verksamheter, men vi är
nöjda med den anpassningsförmåga våra affärsenheter uppvisar. Vi har
vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra effektiviteten, minska
produktionskostnaderna och öka priserna där det är möjligt. Program, av
olika omfattning, för att utveckla och förstärka vår struktur pågår inom
samtliga affärsområden och vi drar redan nytta av resultaten."

Förvärven av den spanska kompressortillverkaren Puska Pneumatic S.A. och
sydafrikanska Professional Diamond Drilling Equipment (Pty) Ltd och
Mining Drilling Services (Pty) Ltd, slutfördes under perioden.

För de första nio månaderna 2003 var faktureringen MSEK 33,146 (35,613),
en minskning på 7%, främst beroende på en negativ valutaeffekt.
Resultatet motsvarar en ökning på 1% i volym. Vinst efter finansiella
poster uppgick till MSEK 3,536 (3,227), en marginal på 10.7% (9.1). Den
operativa rörelsemarginalen var 11.6% (10.9).

Sammantaget förväntas efterfrågan på Atlas Copco-gruppens produkter och
tjänster att förbättras något på kort sikt. "Framgent förväntas
efterfrågan på industriutrustning fortsätta att öka gradvis på de flesta
geografiska marknader och efterfrågan från gruvindustrin tros vara
fortsatt gynnsam. Däremot förväntas aktiviteten inom bygg- och
anläggningsindustrin att stanna på en relativt låg nivå i USA och inom
EU, vilka är våra största marknader."

Samtliga siffror jämförs med motsvarande period föregående år.

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i
Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder
kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige.
Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar,
tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression,
entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg,
monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom
Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee
Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare
information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-
group.com

KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör
Tel 08 743 8070 eller 070 322 8070, annika.berglund@se.atlascopco.com