Moderaterna

Brodén (m), Glädjande att Vidarkliniken får fortsätta sitt viktiga arbete

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2008 13:48 CET

Riksdagsledamot
Anne Marie Brodén
0702 - 00 96 33Regeringen har beslutat att ge Vidarkliniken fortsatt tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel. Tillståndet gäller som längst till utgången av år 2009. Vidarkliniken i Järna är Nordens enda antroposofiska sjukhus. Det betyder att de använder sig av både traditionella och alternativa behandlingsmetoder. Kliniken drivs som stiftelse utan vinstsyfte.

- Vidarklinikens arbete är väldigt intressant eftersom man kan visa på goda resultat. Det finns även en bevisad tydlig koppling mellan kultur och hälsa. För oss politiker och hälsointresserade är det alltid intressant med fler sätt att förbättra sjukvården. Det säger den moderata riksdagsledamoten Anne Marie Brodén som har en bakgrund som landstingsråd i Halland.

- Det är mycket glädjande att Vidarkliniken kan fortsätta sin verksamhet eftersom många patienter söker sig till denna vårdform. Flera landsting har avtal med sjukhuset. Det är viktigt att vi lyssnar på patienter och anhöriga samtidigt som man måste ha god kontroll och kvalitet.

Villkoren för det fortsatta försäljningstillståndet är att tillverkaren av de antroposofiska medel som säljs genom Vidarkliniken, Weleda AB, ska ansöka om registrering enligt läkemedelslagen (1992:859) av minst fem läkemedel under år 2009. Därutöver pågår sedan tidigare registrering av två läkemedel. Vidarkliniken ska under januari månad ingå ett avtal med socialdepartementet om vilka fem antroposofiska läkemedel som de ska ansöka om registrering för under 2009.


Fakta om antroposofisk medicin:
Antroposofisk medicin är en integration av skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder. Läkare och sjuksköterskor är legitimerade och har en skolmedicinsk utbildning samt en påbyggnadsutbildning i antroposofisk medicin.

Förutom konventionella läkemedel används naturläkemedel, olika fysiska samt konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Man lägger stor vikt vid individuella behandlingsplaner där olika aspekter av patientens situation och sjukdom vägs samman.


Fakta om Vidarkliniken:
Verksamheten finansieras huvudsakligen med landstingsmedel. Vidarkliniken har avtal med bl.a Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen , Landstingen i Östergötland ,Halland och Sörmland. Stiftelsens ändamål är att bedriva vård, utbildning och forskning inom den antroposofiska medicinen. Vidarkliniken startade 1985 och ligger i Järna, 15 km söder om Södertälje.