Folkpartiet

Brodén & Thorén med anledning av oljeolyckan: Inrätta nödhamnar i Östersjön!

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:47 CET

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 07-02-09


- Morgonens olycka med ett tankerfartyg lastat med 110 000 ton råolja i finska viken ger anledning till mycket reflektion för den svenska regeringen. Tidigare socialdemokratiska regeringar har praktiskt taget ignorerat hotet från en storskalig olycka i Sverige vilket medfört att vi bara har kapacitet att ta hand om 5 000-10 000 ton olja vid en eventuell olycka. Dessutom har Sverige ännu inte infört det system med nödhamnar som EU krävt av oss och som andra nordiska länder redan genomfört.

Det säger Anita Brodén (fp), ledamot i riksdagens miljö och
jordbruksutskott, med anledning av morgonens olycka där ett grekiskt
tankfartyg gick på grund i finska viken.

- När oljetankern Prestige gick på grund utanför Spanien 2002 (efter att
ha passerat Sverige) hade den en last på 70 000 ton olja och bristen på
nödhamnar bidrog starkt till katastrofens omfattning. Utsläppet fick
katastrofala följder för miljön och kostade 9 miljarder euroatt sanera,
ett arbete som pågick ända till 2005. Tack och lov verkar dagens olycka
inte ha lett till ett omfattande oljespill men om det värsta skulle
inträffa utanför våra kuster är det oacceptabelt om svenska regeringen
inte lärt sig av tidigare katastrofer.

- Folkpartiet har länge krävt att Sverige ska införa ytterligare
skyddsåtgärder vad gäller den riskfyllda trafiken med oljetankers i
Östersjön. Finland, Ryssland och Estland har redan genomfört ett
trafikövervakningssystem (liknande det som används för flyget) för att
minska risken för olyckor, Sverige borde följa efter och införa ett
liknande system. Morgonens olycka visar dock att inga förebyggande system
garanterar att olyckor inte inträffar. Därför är det viktigt att även
andra åtgärder såsom exempelvis nödhamnar införs så att vi står beredda om
det värsta skulle inträffa avslutar Sverker Thorén, ordförande för gröna
liberaler.

Anita Brodén, riksdagsledamot (fp)
070 - 202 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Sverker Thorén, ordförande gröna liberaler (fp)
070-253 61 67, sverker.thoren@telia.com

Daniel Sjöberg, presskontakt (fp)
08-786 45 42, 0708-54 90 84, daniel.sjoberg@riksdagen.se


Folkpartiets rapport om havsmiljöpolitiken från september 2006 finns här: http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/blattmanifestforhavsmiljon.pdf

Anita Brodéns hemsida finns här: http://www.folkpartiet.se/brodén

Högupplöst bild på Anita Brodén för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/upload/bilder/ledamotsbilder/0977824845202_max.jpg