Novartis Onkologi

Bröstcancer – bibehållen livskvalitet trots kraftfull behandling

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:54 CEST

Ett nytt cancerläkemedel, Afinitor, bromsar tumörutvecklingen vid spridd hormonpositiv bröstcancer. Behandlingen mer än fördubblar tiden till tumörtillväxt. Samtidigt upplever patienterna att livskvaliteten ligger kvar på en stabil nivå, enligt en studie som presenteras på cancerkongressen ESMO.
– Det är viktigt att patienter med spridd cancer snabbt får tillgång till nya behandlingar som kan förlänga livet. Det gäller att stå på sig och vara en kunnig och krävande patient, säger professor Jonas Bergh, bröstcancerspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hormonpositiv bröstcancer är den vanligaste formen av bröstcancer. Om hormonpositiv bröstcancer sprider sig har behandlingsarsenalen fram till nyligen bestått av antihormoner och cytostatika. Men i augusti i år godkändes Afinitor, ett läkemedel som angriper tumören på ett helt nytt sätt. Afinitor kombinerat med antihormoner har i studier visat sig mer än fördubbla den tid som kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer kan leva utan tumörtillväxt (8-11 månader), jämfört med dem som enbart får antihormoner (3-4 månader).

Trots att Afinitor, som alla kraftfulla läkemedel, är förknippat med biverkningar leder behandlingen inte till försämrad livskvalitet. En analys som presenterades vid den europeiska cancerkongressen ESMO visar att kvinnor som behandlades med antihormonläkemedlet exemestan och Afinitor visserligen hade en något högre förekomst av biverkningar, men att livskvaliteten inte var sämre än hos dem som enbart fick exemestan.

Livskvaliteten låg på en stabil nivå över tid hos dem fick Afinitor och exemestan, medan de som enbart fick exemestan fick försämrad livskvalitet över tid. Afinitor bromsade tumörutvecklingen under betydligt längre tid.

Resultat från en studie som presenterades vid samma kongress visade att tilläggsbehandling med Afinitor förlänger den tid kvinnor kan leva utan tumörtillväxt med minst fyra månader i median även om cancern bildat metastaser i organ som levern eller lungorna. Om metastaserna är i skelettet bromsas tumörutvecklingen mer än sju månader i median.

Fakta om Afinitor
I augusti 2012 godkändes Afinitor för behandling av kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer. Afinitor är en tablett som ingår i högkostnadsskyddet. Läkemedlet påverkar cancercellernas möjligheter att dela sig och stryper närings- och syretillförseln till tumören. Afinitor hindrar även ämnesomsättningen i cancercellerna. www.fass.se

Läs artikel i New England Journal of Medicine om Afinitor vid spridd hormonpositiv bröstcancer

Fakta om studierna
334p | Health-Related Quality of Life (Qol) In Metastatic Breast Cancer Patients Treated with Everolimus and Exemestane versus Exemestane Monotherapy
324PD | Efficacy and Safety of Everolimus in Postmenopausal Women with Advanced Breast Cancer (Bolero-2): Effect of Visceral Metastases and Prior Endocrine Therapy
Abstracts kan läsas på kongressens webbplats www.esmo.org

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

 

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se