Novartis Onkologi

Bröstcancer hos äldre – ny behandling ger god effekt

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 08:32 CEST

Varje år insjuknar drygt 3 700 kvinnor över 65 år i bröstcancer. Nu visar en studie att även kvinnor över 65 år med spridd hormonpositiv bröstcancer har god nytta av behandling med Afinitor, ett cancerläkemedel som angriper tumören på flera fronter, samtidigt som biverkningarna är hanterbara. Studien presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO i Wien.

Ungefär hälften av alla som får bröstcancer är över 65 år. Trots det finns få kliniska studier på kvinnor över 65 år. Men på den europeiska cancerkongressen ESMO presenteras nu data från en studie där 275 av 724 deltagare var 65 år eller äldre. Samtliga hade spridd hormonpositiv bröstcancer.

– Vanligtvis behandlas äldre kvinnor med bröstcancer baserat på studier som har gjorts på yngre kvinnor. Det är inte alltid så bra, säger Irma Fredriksson, biträdande överläkare vid Bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon välkomnar fler studier bland äldre kvinnor.

I den aktuella studien fick patienterna Afinitor i kombination med ett antihormonellt läkemedel (exemestan), eller enbart exemestan. Båda läkemedlen ges i tablettform.

När forskarna studerade alla kvinnor över 65 år, visade det sig att de som fick Afinitor inte hade någon tumörtillväxt i 6,8 månader i median, vilket kan jämföras med 4,0 månader för dem som enbart fick exemestan. Förekomsten av biverkningar var marginellt högre bland de äldre kvinnorna och i enlighet med tidigare känd biverkningsprofil för substansen.

För de allra äldsta, kvinnor över 70 år, var skillnaden ännu större. De som fick Afinitor hade ingen tumörtillväxt under 6,8 månader, jämfört med 1,5 månader för de som enbart fick exemestan.

– Den här typen av studier är viktiga då de kan bidra till att öka kunskapen om behandling av äldre kvinnors bröstcancer, säger Irma Fredriksson.

ESMO abstract, 351p
Safety of Everolimus for Women over 65 Years of Age with Advanced Breast Cancer: 18-Mo Follow-Up of BOLERO-2. Abstracts kan läsas på kongressens webbplats www.esmo.org

Fakta om hormonpositiv bröstcancer
Hormonpositiv bröstcancer är den vanligaste formen av bröstcancer. Det innebär att tumörens tillväxt stimuleras av kvinnliga hormoner (östrogen och progesteron). Vid spridd sjukdom har behandling med antihormoner och cytostatika utgjort grunden för att hålla tumörtillväxten i schack. I augusti i år godkändes Afinitor, ett nytt läkemedel för behandling av kvinnor med spridd hormonpositiv bröstcancer. Afinitor påverkar cancercellernas möjligheter att dela sig och stryper närings- och syretillförseln till tumören. Läkemedlet blockerar även ämnesomsättningen i cancercellerna.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se