Örebro Läns Landsting

Bröstcancer och nyttan av cytostatikabehandling undersöks i doktorsavhandling

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:19 CET

Informatör Lena Dahlström Svärdh, tel 019-602 73 67, 070-366 73 67 2007-02-20


En stor andel bröstcanceropererade kvinnor genomgår idag behandling med cytostatika, cellgift, efter att de har opererats. Kenneth Villman, överläkare vid Allmänonkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, har undersökt olika metoder att förutsäga nyttan av cytostatikabehandling hos den enskilda patienten och presenterar nu sina resultat i en doktorsavhandling.

Trots att antalet nya fall av bröstcancer i Sverige ökar så minskar dödlighet i sjukdomen. Tack vare hälsoundersökning med mammografi och tidig upptäckt av sjukdomen, samt tillägg av hormonell behandling och cytostatikabehandling efter operation, har överlevnaden ökat.
När det gäller hormonell behandling kan man undersöka om tumören är hormonkänslig eller inte och därmed förutsäga om hormonell behandling är ändamålsenlig för patienten. När det gäller cytostatikabehandling finns inget pålitligt test som kan förutsäga vilka patienter som har nytta av dessa läkemedel. Ett stort antal patienter behandlas därför med mediciner som ofta ger svåra biverkningar, utan att risken för återfall i bröstcancersjukdomen minskar.

Har undersökt testmetoder för cytostatikabehandling
Kenneth Villman har i sin forskning gjort studier för att undersöka om det finns någon tumöregenskap som kan förutsäga känslighet för cytostatika hos den enskilda patienten. I sitt avhandlingarbete visar han att:
Hög förekomst av enzymet topoisomerase II (topo II) hos bröstcancerpatienter kan förbättra effekten av cytostatika. Topo II är målenzym för en viktig grupp av cellgifter, antracyklin, som ofta används vid bröstcancerbehandling.
Vid metastaserad bröstcancer finns en stark koppling mellan hög tillväxthastighet hos tumören och risk för återfall. Däremot finns inget samband mellan tillväxthastighet och nyttan av cytostatikabehandling.
Provrörsalys (FMCA) av tumörprov från patienter som behandlats med cytostatika för avancerad bröstcancer ger en relativt säker förutsägelse om resistens – motståndskraft - mot cytostatika medan känslighet för cytostatika är svårare att förutse.
Cytostatikakombinationen EXC ger god effekt vid behandling av icke-operabel bröstcancer. Hos 74 procent av patienterna som studerades sågs en god tumörkrympning och hos 22 procent av de patienter som opererades efter cytostatikabehandling fanns ingen cancer kvar i det bortopererade bröstet.

Kenneth Villman lägger fram sin avhandling ”Chemosensitivity in Breast Cancer” fredag 23 februari kl 13.15
i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro.
För mer information kontakta Kenneth Villman på tfn 019-602 78 05.
Bild på Kenneth Villman finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen www.orebroll.se/forskning/bildbank