Linköpings kommun

Brokind får fullstor idrottshall

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 09:21 CEST

Brokind får en fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan. Koalition för Linköping har beslutat att kommunen ska bidra med det driftbidrag som krävs för att en större hall än vad som tidigare beslutats om ska bli verklighet.

När Linköping växer ökar också behovet av fler bostäder, skolor och utbud av fritidsaktiviteter. Behovet av nya idrottshallar hänger ihop med att nya skolor som måste klara den obligatoriska idrottsundervisningen. Samtidigt har idrottsföreningarna i Linköping behov av fler och bättre anpassade idrottshallar för både träning och matchspel.

– Det är brist på idrottshallar av fullmåttsstorlek i Linköping och Koalition för Linköping har som mål att fler nya idrottshallar ska vara av fullstorlek, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Brokinds IF har själva sökt och beviljats externa medel för själva byggkostnaden för en fullstor hall, men det täcker inte alla kostnader. Koalition för Linköping har nu beslutat att kommunen kan bidra med de 300 000 kronor per år i driftbidrag som krävs för en fullstor hall.

– Vi behöver ha mer fokus på landsbygden och de behov som finns där om alla barn och unga i Linköping ska kunna ha en meningsfull fritid, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För ytterligare information kontakta kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), 0736-00 56 50, eller kommunalråd Jakob Björneke (S), 070-243 81 45.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.