Åsö Vuxengymnasium

Bromma gymnasium tar sikte på Europa – torsdagen den 21/10

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 14:08 CEST

Nu når man nya destinationer från Bromma gymnasium – Paris, Rom, Valencia, Budapest, Prag…
Bromma gymnasium ger inte bara flygtekniskt utbildning, uppvisar ett stigande söktryck när elevunderlaget totalt sjunker utan tar nu också sikte på Europa.

-    I våras knöt en av skolans lärare kontakter med ett stort antal gymnasieskolor ute i
Europa och ur detta växte en vilja till ett mer strukturerat utbyte fram, berättar Madeleine Heiman, bitr. rektor och samordnare av skolans internationella kontakter.
Bromma gymnasium genomför nu tillsammans med gymnasieskolor från fem andra europeiska storstäder – Paris, Rom, Valencia, Budapest och Prag – ett partnerskap inom ramen för EU. Partnerskapet löper över två år och samlas under det sammanhängande temat – Förståelse för bakgrunden till sex europeiska storstäders framväxt och framtidens krav på dessa sett ur ekonomiska, sociala och kulturella utgångspunkter.
-    Vår förhoppning är att dagens unga européer här på Bromma gymnasium och därute i Europa i detta utbyte får ökad förståelse för hur sammanlänkade vi alla är med varandra och ser vad vi har gemensamt. Alla bor i en storstad – storstäder i snabb förändring – och för att dessa städer ska vara attraktiva att leva i för nästa generation behövs idéer, säger projektets samordnare på skolan, Mats Rendahl.
Under arbetet med att locka fram sådana idéer kommer många infallsvinklar att bli belysta; arkitektur, kommunikationer, träffpunkter osv. De flesta skolämnen ryms inom projektets ramar och ger tillfälle till flitig samverkan. Att aktivt behärska modern IT är ett måste för täta kontakter mellan städerna. Förutom cyberrymden kommer elever och lärare också att besöka varandras  städer under de två åren.

Nu på torsdag den 21/10 samlas städerna på Bromma gymnasium – välkomna att lyssna!
______________________________________________________________________

Bromma gymnasium är ett teoretiskt modernt gymnasium med fyra olika program och 900 elever.
För mer information och fotografier kontakta pressansvarig, rektor Sirpa Wahlberg Borgström, 076-1249420 eller läs mer på: www.brommagymnasium.se