Bromölla kommun

Bromölla Kommun undersöker ungas levnadsvillkor.

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:34 CEST

Ett 40-tal kommuner inleder ett samarbete med statliga Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen har utvecklat ungdomsenkäten LUPP (Lokal UPpföljning av ungdoms Politiken) för att landets kommuner ska få bättre kunskap om sina ungdomar. Svaren kan användas som underlag för den framtida kommunala politiken i frågor som rör ungdomar. Frågorna i enkäten handlar om synen på inflytande och demokrati i kommunen, hur unga har det i skolan, fritidsutbudet, arbete och hälsa, ungas framtidsplaner med mera.


För att politiker ska kunna fatta bra beslut inför framtiden är det viktigt att veta hur det faktiskt ser ut för unga. Därför är det angeläget att ta reda på ungas egen bild av sin livssituation i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att deltaga i LUPP och kultur & fritidsförvaltningen som ansvarig för projektet.


Digital enkät kommer att gå ut via skolorna i oktober till årskurs 8 på Humleskolan och Dalaskolan samt gymnasiets årskurs 2 på Furulundskolan.

Med hjälp av högskolan i Kristianstad skall rapport analyseras och färdigställas, som beräknas vara klar under våren 2006.


Projektledare Hans Forsberg Kultur och fritidsförvaltningen.

www.ungdomsstyrelsen.se


Kontakt

Informatör
Wivi-Anne Bengtsson
tfn 0456-822 392
mobil: 0709-171 392
e-post: wivi-anne.bengtsson@bromolla.se


Besök: Kommunhuset, Storgatan 48 Post: Box 18, 295 21 Bromölla Tfn: 0456-82 20 00 Fax: 0456-82 22 00 E-post: kommunstyrelsen@bromolla.se